Zapytania ofertowe

Tytuł Opublikowano Odsłony
Prace remontowe, konserwacyjne i naprawcze urządzeń energetycznych i urządzeń oświetlenia zewnętrznego 26 styczeń 2023 Odsłon: 17
Opracowanie ekspertyz technicznych obiektów mostowych: most na rzece Pilca ul. Rzeczna – Promenada, kładka dla pieszych Bukowina, przepust na rzece Pilca ul Młynarska, przepust na rzece Pilca ul. Rzeczna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz 25 styczeń 2023 Odsłon: 49
Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Gminy Miejskiej Wałcz w roku 2023 24 styczeń 2023 Odsłon: 23
Wykonanie pisemnych opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w roku 2023 20 styczeń 2023 Odsłon: 27
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta Wałcz w roku 2023 20 styczeń 2023 Odsłon: 66
„Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej w roku 2023 na terenie miasta Wałcz”. 12 styczeń 2023 Odsłon: 51
Prace remontowe, konserwacyjne i naprawcze urządzeń energetycznych i urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 12 styczeń 2023 Odsłon: 47
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2023 rok 04 styczeń 2023 Odsłon: 48
Świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ dla Urzędu Miasta Wałcz 09 grudzień 2022 Odsłon: 131
Opracowanie dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wałcz” oraz przeprowadzenie procedury „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko” w przypadku wystąpienia konieczności jej wykonania. 22 listopad 2022 Odsłon: 220