Sprawy meldunkowe

Tytuł Autor Odsłony
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 647
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 483
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 916
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 758
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 639
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 401
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 512
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 423