Sprawy meldunkowe

Tytuł Autor Odsłony
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1298
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 934
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 2150
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1589
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1318
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 689
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 925
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 695