Sprawy meldunkowe

Tytuł Autor Odsłony
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1023
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 693
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1632
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1281
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1104
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 537
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 713
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 533