Sprawy meldunkowe

Tytuł Autor Odsłony
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 832
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 556
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1304
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1043
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 921
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 440
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 599
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 451