Podstawa prawna:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 2. ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie),
 3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 4. autobusy.

Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych

 1.  do dnia 15 lutego roku podatkowego,
 2.  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika (np.: zakup bądź sprzedaż pojazdu)

Terminy płatności
Podatek płatny jest w dwóch ratach – do 15 lutego i 15 września  roku podatkowego.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Właściciel pojazdu

Podatnikami podatku od środków transportowych są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wymienionych powyżej środków transportowych;
 • jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany;
 • posiadacz środków transportowych zarejestrowanych na terenie RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu;

Podatnik może wskazać pełnomocnika do występowania w jego imieniu przed organem podatkowym wówczas wymaga to złożenia dokumentu poświadczającego udzielenie prokury lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od środków transportowych oraz do występowania przed organem podatkowym (załącznik UPL-1P).

Uprawnionym do podpisywania deklaracji jest podatnik, a także zgodnie z art. 80a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020r. poz.1325), pełnomocnik podatnika, płatnika lub inkasenta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, opłaconego w kwocie 17,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 r. poz 1546)

Wymagane wnioski i dokumenty: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

 • DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych.
 • DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych.
 • Obowiązujące do 31.12.2018 r. DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych.
 • Obowiązujące do 31.12.2018 r. DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych.
 • Oświadczenia dla podatników podatku rolnego posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych.
 • UPL-1P - pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od środków transportowych oraz do występowania przed organem podatkowym.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DT-1 xls 410.50 KB Przemysław Draus
DT-1 pdf 184.88 KB Przemysław Draus
DT-1A - druk aktywny pdf 796.35 KB Przemysław Draus
DT-1A doc 54.12 KB Przemysław Draus
DT-1A xls 328.50 KB Przemysław Draus
DT-1 Obowiązujący do 31.12.2018 r pdf 109.08 KB Przemysław Draus
DT-1 Obowiązujący do 31.12.2018 r rtf 397.12 KB Przemysław Draus
DT-1A Obowiązujący do 31.12.2018 r pdf 730.13 KB Przemysław Draus
Oświadczenia dla podatników podatku rolnego posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych doc 15.77 KB Przemysław Draus
UPL-1P - pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od środków transportowych oraz do występowania przed organem podat pdf 207.12 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 03 luty 2021 10:27 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 03 luty 2021 10:35 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 13:54 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 styczeń 2023 12:12 Przemysław Draus