Deklaracje , informacje podatkowe , zgłoszenia ,korekty (obowiązujące od 01.07.2019 r.)

3. Podatek leśny

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2019 poz. 888)

Wymagane dokumenty: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

  • Osoby fizyczne
    • IL-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
    • Załączniki: ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 ;
  • Osoby prawne
    • DL-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości
    • Załączniki: ZDL-1, ZDL-2,

Opłaty:
Za złożenie formularza opłaty nie pobiera się.

Miejsce złożenia:
Kancelaria ogólna Urzędu Miasta Wałcz (pokój nr 7 – parter)
Wysłanie dokumentów na adres : Urząd Miasta, 78-600 Wałcz ul. Plac Wolności 1
przez ePUAP na adres skrzynki /4am3ot27ub/skrytka oraz /4am3ot27ub/SkrytkaESP),

Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca; sprawy skomplikowane -
nie później niż 2 m-ce od wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:
Osoby fizyczne składają informacje oraz korekty – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego.
Osoby prawne – składają deklaracje do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej -
osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Księgowości tel. 67 258 44-71 wew.35

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
IL-1 pdf 48.58 KB Przemysław Draus
ZIL-1 pdf 36.98 KB Przemysław Draus
ZIL-2 pdf 36.86 KB Przemysław Draus
ZIL-3 pdf 39.02 KB Przemysław Draus
DL-1 pdf 57.87 KB Przemysław Draus
ZDL-1 pdf 37.48 KB Przemysław Draus
ZDL-2 pdf 37.36 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 grudzień 2020 13:46 Przemysław Draus