Deklaracje , informacje podatkowe , zgłoszenia ,korekty (obowiązujące od 01.07.2019 r.)

2. Podatek rolny

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15.11.1984 r.. o podatku rolnym (Dz.U.z 2020 poz.333)

Wymagane dokumenty: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

  • Osoby fizyczne
    • IR-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
    • Załączniki: ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 ;
  • Osoby prawne
    • DR-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości
    • Załączniki: ZDR-1, ZDR-2,

Opłaty:
Za złożenie formularza opłaty nie pobiera się.

Miejsce złożenia:
Kancelaria ogólna Urzędu Miasta Wałcz (pokój nr 7 – parter)
Wysłanie dokumentów na adres : Urząd Miasta, 78-600 Wałcz ul. Plac Wolności 1
przez ePUAP na adres skrzynki /4am3ot27ub/skrytka oraz /4am3ot27ub/SkrytkaESP),

Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca; sprawy skomplikowane - nie później niż 2 m-ce od wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:
Osoby fizyczne składają informacje oraz korekty – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego.
Osoby prawne – składają deklaracje do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku,
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Księgowości tel. 67 258 44-71 wew.35

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
IR-1 pdf 55.24 KB Przemysław Draus
ZIR-1 pdf 39.44 KB Przemysław Draus
ZIR-2 pdf 38.52 KB Przemysław Draus
ZIR-3 pdf 39.03 KB Przemysław Draus
DR-1 pdf 70.14 KB Przemysław Draus
ZDR-1 pdf 40.08 KB Przemysław Draus
ZDR-2 pdf 38.79 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 grudzień 2020 13:40 Przemysław Draus