Deklaracje , informacje podatkowe , zgłoszenia ,korekty (obowiązujące od 01.07.2019 r.)
1. Podatek od nieruchomości

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2019 poz. 1170),
- ustawa z dnia 29.07.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2020 poz. 1325),
- uchwała nr VII/sXXXIX/276/17 Rady Miasta Wałcz z dnia 21.11.2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
- uchwała NR VIII/XLIII/371/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Wymagane dokumenty : (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

  • Osoby fizyczne
    • IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
    • Załączniki: ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 
  • Osoby prawne
    • DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości
    • Załączniki: ZDN-1, ZDN-2, 

Opłaty:
Za złożenie formularza opłaty nie pobiera się.

Miejsce złożenia:
Kancelaria ogólna Urzędu Miasta Wałcz (pokój nr 7 – parter)
Wysłanie dokumentów na adres : Urząd Miasta, 78-600 Wałcz ul. Plac Wolności 1
Przez ePUAP na adres skrzynki /4am3ot27ub/skrytka oraz /4am3ot27ub/SkrytkaESP),

Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca; sprawy skomplikowane - nie później niż 2 m-ce od wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:
Osoby fizyczne składają informacje oraz korekty – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego.
Osoby prawne – składają deklaracje do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku,

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości
prawnej -osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Księgowości tel. 67 258 44-71 wew.35

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
IN-1 pdf 68.05 KB Przemysław Draus
ZIN-1 pdf 41.38 KB Przemysław Draus
ZIN-2 pdf 41.22 KB Przemysław Draus
ZIN-3 pdf 39.12 KB Przemysław Draus
DN-1 pdf 80.10 KB Przemysław Draus
ZDN-1 pdf 42.85 KB Przemysław Draus
ZDN-2 pdf 42.66 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 grudzień 2020 11:59 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 listopad 2021 10:36 Przemysław Draus