Wydział Księgowości

Tytuł Autor Odsłony
Wydanie kopii/uwierzytelnionych kopii/uwierzytelnionych odpisów/ dokumentów w trybie ordynacji podatkowej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 818
Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 373
Rozpatrywanie wniosków o przyznanie ulg podatkowych Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 770
Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w związku ze spłatą zadłużenia Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1169
Zwrot opłaty skarbowej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 561