Wydział Księgowości

Tytuł Autor Odsłony
Wydanie kopii/uwierzytelnionych kopii/uwierzytelnionych odpisów/ dokumentów w trybie ordynacji podatkowej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 672
Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 257
Rozpatrywanie wniosków o przyznanie ulg podatkowych Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 472
Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w związku ze spłatą zadłużenia Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 923
Zwrot opłaty skarbowej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 420