Wydział Księgowości

Tytuł Autor Odsłony
Wydanie kopii/uwierzytelnionych kopii/uwierzytelnionych odpisów/ dokumentów w trybie ordynacji podatkowej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 915
Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 448
Rozpatrywanie wniosków o przyznanie ulg podatkowych Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 983
Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w związku ze spłatą zadłużenia Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1319
Zwrot opłaty skarbowej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 690