Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Tytuł Autor Odsłony
Wykaz dróg gminnych publicznych Udostępniony przez: Mirosław Gardziński Odsłon: 310
Umieszczenie plakatów, tablic lub banerów wyborczych Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1492
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego, reklamy lub na prawach wyłączności. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1437
Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej: obiektu, urządzenia lub reklamy Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 701
Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 860
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1119
Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego drogi gminnej Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1144
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wałcz Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 890
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie drogi gminnej wewnętrznej w celu prowadzenia robót Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1333
Wydawanie nalepki EE dla właścicieli pojazdów elektrycznych Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 788