PODSTAWA PRAWNA
Uchwała Nr D7s7/46/94 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 29.12.1994r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 12/94 Zarządu Miejskiego w Wałczu z dnia 14-12-1994r. oraz Zarządzenie Nr 12/94 Zarządu Miasta Wałcza z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie używania na terenie miasta Wałcza środków pirotechnicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie decyzji na pokaz fajerwerków zawierający:
• nazwę i adres organizatora,
• datę i miejsce pokazu,
• nazwę i rodzaj pokazu.
2. Powiadomienie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu o przeprowadzeniu pokazu fajerwerków.
3. Powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o przeprowadzeniu pokazu fajerwerków.

OPŁATY
Nie ma

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria ogólna (p. 7 parter)

TERMIN ZAŁATWIENIA
7 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA
Decyzja administracyjna dostarczona wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta ( tel. 67 258-44-71 wewn. 40 ) p. 122, budynek B Urzędu Miasta

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22 kwiecień 2020 08:52 Przemysław Draus