Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art.31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Podstawa prawna:  Uchwała nr VII/SXXI/124/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Wniosek o stypendium składa się do Urzędu Miasta Wałcz (Kancelaria Ogólna p. 7 budynek A) w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium.

I. WYMAGANE DOKUMENTY: (druk dostępny poniżej w zakładce "Załączniki")
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego stanowiącego załącznik do  w/w uchwały

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
p. 121 (Budynek B) tel. 067 258 44 71 w. 40

IV. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

V. Sposób załatwienia
Stypendia przyznawane są na zasadach określonych w Uchwale nr VII/SXXI/124/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe pod warunkiem zapisania w budżecie miasta Wałcz środków na ten cel.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek doc 15.21 KB Przemysław Draus
Treść uchwały z wnioskiem pdf 383.92 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 kwiecień 2020 11:04 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 11:22 Przemysław Draus