Podstawa prawna:  Uchwała Nr IV/sXXVIII/223/05 Rady Miasta w Wałczu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie pożyczki wspólnotom mieszkaniowym w Gminie Miejskiej Wałcz ze zmianami w Uchwale Nr IV/sXLI/328/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Nazwa Wydziału:
Wydział Infrastruktury  Miejskiej  i Środowiska
 
Miejsce:
Urząd Miasta , Wydział Infrastruktury  Miejskiej  i Środowiska, pok.214
Telefon:  67 25844-71 w. 48
Godziny  pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Termin załatwienia sprawy:

termin realizacji  wniosku  uzależniony  od  środków budżetowych gminy , o czym zostanie  poinformowany  zainteresowany   niezwłocznie   po dostarczeniu  wniosku  wraz  z załącznikami
 
Opis  procedury:
Należy złożyć  wniosek o przyznanie pożyczki ze środków  budżetowych  Gminy  Miejskiej Wałcz (druki dostępne poniżej w zakładce "Załączniki")
1. wniosek dla małych wspólnot mieszkaniowych
2. wniosek dla dużych wspólnot mieszkaniowych
Do  wniosku   należy  dołączyć:
1. Uwierzytelniona  kserokopia   prawomocnej  uchwały  Wspólnoty  w sprawie wyrażenia chęci skorzystania  z pomocy finansowej  Gminy  Miejskiej  Wałcz oraz  określenia jej przeznaczenia  i warunków spłaty pożyczki.
2.Uwierzytelniona  kserokopia   prawomocnej  uchwały  Wspólnoty  w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego  uwzględniającego  wykonanie remontu na który ma być udzielona  pożyczka.
3.Kosztorys  wstępny  na wykonanie  remontu  i modernizacji.
4.Kserokopia  pozwolenia  na budowę ( jeżeli jest wymagana )
5.Oświadczenie członków  Wspólnoty   o braku zadłużenia  wobec  Gminy Miejskiej Wałcz
6.Oświadczenie  Wspólnoty  o zabezpieczeniu  wymaganego  udziału środków własnych  w sfinansowaniu  remontu / modernizacji budynku.
7.Inne dokumenty.

Opłaty  administracyjne  i skarbowe:
Bez opłat
 
Uwagi
O pożyczkę może ubiegać się wspólnota która:
a/ nie posiada zadłużenia  wobec  gminy,
b/ zgromadziła minimum 20%  środków  własnych  na wykonanie planowanego remontu  lub modernizacji,

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
wniosek dla małych wspólnot mieszkaniowych pdf 1.51 MB Przemysław Draus
wniosek dla dużych wspólnot mieszkaniowych pdf 1.12 MB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 kwiecień 2020 12:32 Przemysław Draus