Uwaga: dotyczy osoby uprawnionej do renty socjalnej, która wymaga opieki innej osoby oraz nad którą nie została ustanowiona opieka prawna, w przypadku gdy osoba uprawniona do renty socjalnej nie może odebrać jej  samodzielnie.

Wniosek (do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.17.2021 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Oświadczenie o sprawowaniu opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej – druk otrzymany w ZUS .

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni, zgodnie z Kpa

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
potwierdzenie Oświadczenia o sprawowaniu opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej przez Burmistrza Miasta Wałcz.

MIEJSCE ZŁOŻENIA i ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
złożenie wniosku BOI Urzędu Miasta Wałcz, Plac Wolności 1 78-600 Wałcz , p.11  budynek A . Poświadczone oświadczenia Wydział Spraw Społecznych przesyła na adres wnioskodawcy wskazany we wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz .

INFORMACJE:
67 258 4471 w. 56

PODSTAWA PRAWNA:
art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej oraz Zarządzenia Nr 0050.1.17.2021 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 doc 32.50 KB Przemysław Draus
Załącznik nr 1 pdf 434.16 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 luty 2021 13:40 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 luty 2024 14:09 Mirosław Gardziński