Podstawa prawna
Uchwała Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014 r.

Prawo do posiadania Karty
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- w wieku do ukończenia 26. roku życia – w przypadku kontynuowania nauki;
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów, lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, lub legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
- rodzinę zastępczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie województwa zachodniopomorskiego
- rodzinny dom dziecka, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) prowadzony na terenie województwa zachodniopomorskiego

Wymagane dokumenty
Wniosek - przejdź

Opłaty
Wydanie karty nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Przyznanie  Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od daty jego wpływu do tutejszego urzędu

Dodatkowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny pod adresem
http://rodzina.wzp.pl

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Społecznych
Osoba udzielająca informacji nt. ZKR w Urzędzie Miasta Wałcz
Monika Turowska (Wydział Spraw Społecznych, pok. 113), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 67 258 44 71 wew.57
oraz
Anna Gródka (Wydział Spraw Społecznych, pok.112), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 67 258 44 71 wew.56.

Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg/ zniżek wymienionych na stronie http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 kwiecień 2020 12:06 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 10:44 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 10:49 Przemysław Draus