Podstawa prawna:

Zamiany mieszkań dokonywane są na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kc z dnia 21 czerwca 2001 roku, oraz uchwały  nr VIII/XXXII/282/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 16-02-2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskie Wałcz oraz pomieszczeń tymczasowych (zwanej dalej uchwałą).

Na podstawie § 33 ust. 2 powyższej uchwały wnioski w sprawach o zamianę lokali rozpatruje Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2.

Osoba do kontaktu: Ireneusz Karol, tel. 67 2585053 wew. 26

TBS pośredniczy przy przeprowadzeniu dobrowolnej zamiany, w sytuacji gdy co najmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu znajdującego się w zasobie Gminy Miejskiej Wałcz. Drugim kontrahentem może być dowolna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (może to być również np. własność lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem w TBS-ie).

Warunkiem dokonania zamiany jest:

 1. wyrażenie na nią zgody przez najemcę (lub osobę, która utraciła tytuł prawny z powodu zaległości) oraz osoby pełnoletnie wspólnie z nią zamieszkujące i uprawnione do zajmowania lokalu;
 2. osiąganie dochodów uzasadniających oddanie w najem lokalu (§ 10 ust. 1 uchwały) lub najem socjalny lokalu (§ 22 uchwały),  a w przypadku lokalu z centralnym ogrzewaniem z sieci miejskiej – dochodów zgodnych z zapisami  § 36 ust. 3 uchwały;
 3. w przypadku zamiany najemcy Gminy Miejskiej Wałcz na lokal spoza zasobu komunalnego, zgoda na zamianę zostanie wyrażona pod warunkiem braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Wałcz.

Zamiany lokali pomiędzy najemcami Gminy Miejskiej Wałcz

Z zamiany lokali mogą skorzystać zarówno najemcy Gminy Miejskiej Wałcz, którzy nie mają zaległości wobec wynajmującego z tytułu opłat za mieszkanie będące przedmiotem najmu, jak i najemcy, którzy mają zadłużone lokale mieszkalne, na warunkach przedstawionych w w/w uchwale.

Najemca lokalu wynajętego w ramach najmu socjalnego może ubiegać się o zamianę wyłącznie na inny lokal w ramach najmu socjalnego, chyba że wykaże dochody uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.

Krok po kroku

 1. Pobierz formularz ze strony internetowej www.tbswalcz.pl , wydrukuj i wypełnij.

Druk dostępny jest również w siedzibie TBS.

 1. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż w siedzibie TBS przy ul. Budowlanych 9/2 w Wałczu.
 2. Oczekuj na kontakt osób zainteresowanych lub pracownika TBS.
    

Na stronie internetowej www.tbswalcz.pl publikowany będzie „Rejestr zamian lokali” zawierający numer telefonu osoby zainteresowanej zamianą oraz następujące informacje dotyczące:

 • lokalu zajmowanego:
 • nazwa ulicy,
 • numer budynku;
 • metraż lokalu;
 • ilość pomieszczeń;
 • kondygnacja, na której się znajduje się lokal;
 • rodzaj ogrzewania;
 • lokalu oczekiwanego:
 • metraż lokalu;
 • ilość pomieszczeń;
 • kondygnacja, na której może znajdować się lokal;
 • rodzaj ogrzewania;

Dane dotyczące nr mieszkania, ewentualnego zadłużenia lokalu zgłoszonego do zamiany, tytułu prawnego do tego lokalu oraz dodatkowych informacji dotyczących charakterystyki lokalu (np. zdjęcia) będą udostępnianie jedynie potencjalnym uczestnikom zamiany lokali.

Zgodnie z zapisami § 33 ust 6 uchwały - osoba ubiegająca się o zamianę lokalu obowiązana jest raz na dwa lata zgłosić się w TBS w celu weryfikacji uprawnień do dokonania zamiany lokalu; w przypadku niezgłoszenia się lub niespełniania warunków - złożona oferta zamiany zostanie usunięta.

Korzyści wynikające z zamiany mieszkania

Zazwyczaj na podjęcie decyzji o zamianie lokalu mieszkalnego wpływ ma aktualna sytuacja rodzinna i finansowa. Dzięki zamianie można:

 • dopasować metraż i standard mieszkania oraz wysokość opłat do potrzeb i możliwości finansowych;   
 • uzyskać częściową lub całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu,  w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia;
 • uniknąć postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;
 • uzyskać możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;
 • uzyskać możliwość zmiany miejsca zamieszkania (np. bliżej centrum dla osoby starszej);           
 • uzyskać możliwość zamieszkania w miejscu dostosowanym do stanu zdrowia najemcy lub członka jego rodziny (np. z powodu niepełnosprawności);          
 • uzyskać możliwość zamieszkania w lokalu przeznaczonym do wykupu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego pdf 106.00 KB Przemysław Draus
Wniosek - zamiana pdf 583.54 KB Przemysław Draus
Załącznik nr 2 pdf 177.56 KB Przemysław Draus
Załącznik nr 3 pdf 349.64 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 13 sierpień 2021 12:53 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 sierpień 2021 12:55 Przemysław Draus