Wydział Spraw Społecznych

Tytuł Autor Odsłony
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Udostępniony przez: Mirosław Gardziński\ Urząd Miasta Wałcz Odsłon: 34
Zasady dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wałcz oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 585
Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 637
Sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1388
Skierowanie osoby uzależnionej na leczenie Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1318
Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 777
Karta Dużej Rodziny Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 2820
Zachodniopomorska Karta Rodziny Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 1185
Zachodniopomorska Karta Seniora Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 987
Przyznanie prawa pomocy prawnej dla osób prawnych i fizycznych Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 847