Podstawa prawna:

Art. ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943), Uchwała NR VII/SXXVIII/189/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VII/SXVI/91/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych  i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania(Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz.65). Uchwała Nr VII/SXVI/91/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz.4887) Uchwała nr VII/SXXXI/211/17 zmieniająca Uchwałę  Nr VII/SXVI/91/15 Rady Miasta  Wałcz  z  dnia 24 listopada 2015 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli  prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania.
Uchwała Nr XXVIII.340.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/SXVI/91/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 82)

Komórka merytoryczna
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz

Wymagane dokumenty: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
Wniosek o udzielenie dotacji
formularz wniosku Pobierz (pdf)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta Wałcz
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz
Kancelaria ogólna pok. nr 7 budynek A Urzędu Miasta (parter).

Opłaty
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Powyższy wniosek można złożyć w formie elektronicznej w udostępnionym przez Gminę Miejską Wałcz systemie informatycznym, z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2013 poz. 827 ze zm.), a od 1 września 2015 r. na podstawie art. 90 ust. 2g ustawy o systemie oświaty, na wniosek osoby prowadzącej Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu poinformowania o planowanej liczbie uczniów do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje:
Podstawowe zasady udzielenia dotacji
1. Dotacja udzielana jest na okres 1 roku budżetowego i przekazywana w  12 częściach, każdego miesiąca na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków) składanej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Uchwały Nr VII/SXXVIII/189/16  Rady Miasta Wałcz z dnia 27 grudnia 2016 r. (druk do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
2.Informację o liczbie uczniów należy składać do 15 dnia każdego miesiąca w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Wałcz w trybie określonym w Uchwale Nr VII/SXVIII/189/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 grudnia  2016 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/SXVI/91/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (w miesiącu grudniu informacja należy złożyć do dnia 5 grudnia).
3. Dotacja podlega rozliczeniu na podstawie składanej informacji rocznej do dnia 10 stycznia roku następnego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/SXVIII/189/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 grudnia 2016 r.  zmieniająca uchwałę Nr VII/SXVI/91/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz na zasadach określonych  w uchwale (druk do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
4. Organ dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji do dnia 28 lutego roku następnego o czym powiadamia pisemnie podmiot prowadzący.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o udzielenie dotacji pdf 117.47 KB Przemysław Draus
Informacja o faktycznej liczbie dzieci pdf 101.61 KB Przemysław Draus
Formularz rozliczenia dotacji (pdf) pdf 213.33 KB Przemysław Draus
Formularz rozliczenia dotacji (doc) doc 36.00 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 kwiecień 2020 08:44 Przemysław Draus