Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

NA MOCY W/W USTAWY Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019R. PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE PRZEKSZTAŁCA SIĘ W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW.

USTAWA DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRUNTÓW ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI LUB BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI, W KTÓRYCH CO NAJMNIEJ POŁOWĘ LICZBY LOKALI STANOWIĄ LOKALE MIESZKALNE, WRAZ Z BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI, GARAŻAMI, INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI LUB URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, UMOŻLIWIAJĄCYMI PRAWIDŁOWE I RACJONALNE KORZYSTANIE Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (ART. 1 UST. 2 USTAWY)

ZGODNIE Z W/W USTAWĄ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MOŻE ZGŁOSIĆ BURMISTRZOWI MIASTA WAŁCZ (DOTYCZY GRUNTÓW BĘDĄCYCH PRZED 01.01.2019R. WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ) ZAMIAR WNIESIENIA JEDNORAZOWO OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ W KWOCIE POZOSTAŁEJ DO SPŁATY.

WYMAGANE DOKUMENTY: (druk do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
Wniosek – zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w kwocie pozostającej do spłaty
(opłata jednorazowa)

OPŁATY SKARBOWE:
brak

OPŁATY SĄDOWE (UISZCA SIĘ NA RACHUNEK Sądu Rejonowego w Wałczu):
od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę – 250zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Urzędu Miasta (pok. 7).

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- Burmistrz Miasta Wałcz w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej.
- Po wniesieniu opłaty jednorazowej Burmistrz Miasta Wałcz wydaje w ciągu 30 dni zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 116, tel. 67 258 44 71 wew. 28

UWAGI:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WNIESIENIA JEDNORAZOWO OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ doc 35.00 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 kwiecień 2020 08:16 Przemysław Draus