Ochrona środowiska

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o dofinasowanie - Azbest 2024 Udostępniony przez: Patryk Romanowski (Urząd Miasta Wałcz) Odsłon: 20
Program "Ciepłe Mieszkanie" - Wniosek edycja I Udostępniony przez: Mirosław Gardziński Odsłon: 55
Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestu na rok 2022 Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 491
Wniosek o wydanie zaświadczenia "czyste powietrze" Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 654
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 492
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 438
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 297
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 394