Ochrona środowiska

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydanie zaświadczenia "czyste powietrze" Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 143
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 104
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 107
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 64
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 88