Ochrona środowiska

Tytuł Autor Odsłony
Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestu na rok 2022 Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 331
Wniosek o wydanie zaświadczenia "czyste powietrze" Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 405
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 339
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 314
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 212
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 274