Ochrona środowiska

Tytuł Autor Odsłony
Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestu na rok 2022 Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 170
Wniosek o wydanie zaświadczenia "czyste powietrze" Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 226
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 166
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 162
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 89
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 126