Ochrona środowiska

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest - 2023 r Udostępniony przez: Mirosław Gardziński Odsłon: 14
Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestu na rok 2022 Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 275
Wniosek o wydanie zaświadczenia "czyste powietrze" Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 333
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 271
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 257
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 172
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 215