Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Redakcja

  • Redaktor główny:
    Mirosław Gardziński
    mgardzinski@umwalcz.pl
    tel: +48 67 258 44 71 wew. 33
    fax: +48 67 258 26 18
  • Pozostali redaktorzy

 

Elektroniczna publiczna platforma usług administracji państwowej (ePUAP)

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu  (7:30 – 15:30) do Biura Obsługi Interesanta (pok. 11, parter) przy Placu Wolności 1 w Wałczu na następujących nośnikach danych:

a. Pamięć masowa USB
b. Płyta CD-RW /DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, TSL, XMLsig, PAdES, CAdES, XMLenc

2. Akceptowalne formaty załączników to:

    Dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne: . txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.
    Dane zawierające informację graficzną: .jpg (jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg
    Dane zawierające informację dźwiękową: .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv
    Dane po kompresji: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z
    Dane stron www: .html, .xhtml, .css,
    Pliki określające strukturę i wizualizację dokumentu: .xml, .xsd, .gml, .eng

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA !
Aby można było złożyć wniosek do urzędu drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP

 

Opis Data Zmieniający Porównaj
Zmieniono artykuł
Data: 07-03-2024 14:45 Zmieniający: Przemysław Draus
07-03-2024 14:45 Przemysław Draus
Utworzono artykuł
Data: 17-04-2020 14:45 Zmieniający: Przemysław Draus
17-04-2020 14:45 Przemysław Draus