Informacje i ogłoszenia (ZP)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie miasta lokacyjnego 23 grudzień 2020 Odsłon: 216
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-składowych w rejonie Olszynki 23 grudzień 2020 Odsłon: 142
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Kilińszczaków 23 grudzień 2020 Odsłon: 121
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Gen. L. Okulickiego 23 grudzień 2020 Odsłon: 119
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług i zieleni w rejonie ul. Generała Władysława Andersa 23 grudzień 2020 Odsłon: 138
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Podgórnej 23 grudzień 2020 Odsłon: 149
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie al. Zdobywców Wału Pomorskiego – las komunalny 23 grudzień 2020 Odsłon: 122
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Nowomiejskiej i Chrząstkowo 23 grudzień 2020 Odsłon: 179
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Wroniej 23 grudzień 2020 Odsłon: 121
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych terenów stanowiących przestrzeń rolniczą i kompleksy zieleni. 26 listopad 2020 Odsłon: 291