Obwieszczenia (ZP)

Tytuł Opublikowano Odsłony
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Enea Operator Sp. z o.o. Rodzaj inwestycji – budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV 22 październik 2021 Odsłon: 0
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o zawiadomieniu z art. 10 kpa postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Miejskiej Wałcz. Rodzaj inwestycji – „Budowa ulicy 1 Maja – dojazd do posesji 99A wraz z infrastru 19 październik 2021 Odsłon: 6
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o zawiadomieniu z art. 10 kpa postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Miejskiej Wałcz. Rodzaj inwestycji – „Budowa oraz przebudowa chodników wzdłuż ulicy 1 Maja, korekt 19 październik 2021 Odsłon: 5
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wydaniu decyzji nr 20P/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Miejskiej Wałcz. „Rewitalizacja nadbrzeża jeziora Zamkowego – I etap” 18 październik 2021 Odsłon: 7
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa sieci gazowej średnego ciśnienia w Wałczu ul. Nadjeziorna 13 październik 2021 Odsłon: 11
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Miejskiej Wałcz 11 październik 2021 Odsłon: 18
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ENEA Operator Sp. z o.o. 11 październik 2021 Odsłon: 10
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o 11 październik 2021 Odsłon: 14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wałcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania DŚU dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10,0 m3/h, zlokalizowanego w miejscowości Wałcz, na terenie dz.ne 4501/4. 11 październik 2021 Odsłon: 8
Burmistrz Miasta Wałcz informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznej dla Gminy Miejskiej Wałcz Nr 18P/2021 z dnia 30.09.2021 06 październik 2021 Odsłon: 12