Obwieszczenia (ZP)

Tytuł Opublikowano Odsłony
Burmistrz Miasta Wałcz podaję do wiadomości, że w dniu 23 maja 2023 r. wydane została postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy 29 maj 2023 Odsłon: 2
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 19 maj 2023 Odsłon: 20
Burmistrz Miasta Wałcz podaje do wiadomości, że w dniu 17 maja 2023 r. wydana została decyzja nr 23/2022 o warunkach zabudowy 19 maj 2023 Odsłon: 22
Wojewoda Zachodniopomorski informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 18 maj 2023 Odsłon: 17
Burmistrz miasta Wałcz informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 16 maj 2023 Odsłon: 32
Burmistrz Miasta Wałcz podaje do publicznej wiadomości treść decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak sprawy ZPŚ.6733.5.2023 16 maj 2023 Odsłon: 34
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla niektórych terenów stanowiących przestrzeń rolniczą i kompleksy zieleni 20 kwiecień 2022 Odsłon: 289
Burmistrz Miasta Wałcz podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na wniosek Enea Operator Spółka Sp. z o.o. – zmiana decyzji nr 19P/2020 22 wrzesień 2021 Odsłon: 286
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 19 kwiecień 2021 Odsłon: 438