Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Redakcja

 • Redaktor główny:
  Mirosław Gardziński
  mgardzinski@umwalcz.pl
  tel: +48 67 258 44 71 wew. 33
  fax: +48 67 258 26 18
 • Pozostali redaktorzy

 

Urząd Miasta Wałcz w skrócie nazywany UM Wałcz.

Jest urzędem administracji samorządowej. Służymy tu pomocą każdemu obywatelowi. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

W jaki sposób załatwisz u nas sprawę?

Wiele spraw możesz załatwić przez telefon, dzwoniąc pod numer 67-258-44-71 wew. 14 lub 72 lub 65.

Jeśli masz dostęp do poczty elektronicznej, możesz do nas napisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przez Internet można się komunikować także, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP:/4am3ot27ub/skrytka lub EPUAP:/4am3ot27ub/SkrytkaESP, dzięki niej dodatkowo możesz załatwić sprawę, w której potrzebne będzie potwierdzenie tożsamości profilem zaufanym. To dogodny sposób na załatwienie spraw, w których potrzebny jest podpis, bez wychodzenia z domu.

Korespondencję wysyłaną tradycyjną pocztą należy zaadresować w następujący sposób:

Urząd Miasta Wałcz
Plac Wolności 1
78 – 600 Wałcz

Możesz także przyjść do nas osobiście. Urząd Miasta Wałcz znajdziesz na Placu Wolności 1. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się w pokoju nr 11, na parterze budynku A.

Urząd Miasta Wałcz jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zobacz, jakie sprawy możesz u nas załatwić. W Urzędzie:

 • wyrobisz dowód osobisty,
 • otrzymasz akt urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • otrzymasz odpis i zaświadczenie z akt stanu cywilnego,
 • zameldujesz się i wymeldujesz,
 • załatwisz sprawy związane z rejestrem wyborców,
 • złożysz wniosek do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • złożysz deklarację na podatek od nieruchomości,
 • złożysz deklarację na opłatę za śmieci,
 • złożysz deklarację na podatek od akcyzy,
 • złożysz wniosek o wycinkę drzew,
 • złożysz wniosek o przydział działki,
 • złożysz wniosek o dzierżawę gruntu,
 • złożysz wniosek o wykup gruntu,
 • złożysz wniosek o wykup lokalu,
 • złożysz wniosek o przydział lokalu,
 • złożysz wniosek o Kartę Seniora oraz Kartę Dużej Rodziny,
 • złożysz wniosek o wszczęcie postępowania o podział nieruchomości,
 • złożysz wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku,
 • złożysz wniosek o naprawę lamp ulicznych,
 • złożysz wniosek o leczenie odwykowe,
 • złożysz wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • złożysz wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • uzyskasz zaświadczenie dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji,
 • złożysz wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • załatwisz sprawy w Komendzie Straży Miejskiej,
 • załatwisz sprawy strefy płatnego parkowania.

Gmina, realizuje także samodzielnie zadania, które służą Mieszkańcom, w tym m.in.

 • dba o utrzymanie dróg gminnych,
 • prowadzi obsługę finansowo-księgową MOSiR, szkół, przedszkoli oraz żłobka z terenu Gminy Miejskiej Wałcz,
 • realizuje zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami oraz dowozów do szkół i przedszkoli,
 • zajmuje się sprawami ochrony środowiska,
 • zajmuje się sprawami bezdomności psów i kotów,
 • prowadzi sprawy obronne i zarządzania kryzysowego,
 • pozyskuje środki pozabudżetowe na inwestycje służące Mieszkańcom,
 • prowadzi sprawy z zakresu obsługi finansowej i budżetowej Gminy Miejskiej Wałcz,
 • prowadzi sprawy z zakresu obsługi księgowej, egzekucyjnej podatków i opłat, w tym opłaty za śmieci.

Urząd mieści się w dwóch połączonych z sobą budynkach A i B. Do budynku A prowadzi 5 wejść: jedno główne wejście od Placu Wolności, drugie od ul. Domańskiego, trzecie od ul. Kilińszczaków (otwierane zwyczajowo na potrzeby udzielanych ślubów w USC), czwarte wejście do dźwigu osobowego (windy) od strony dziedzińca oraz piąte, które znajduje się od strony dziedzińca, ale nie jest przeznaczone dla Interesantów. Plac Wolności oraz dziedziniec wyłożony jest kostką granitową. Do wejścia głównego budynku A oraz wejścia od strony Kilińszczaków prowadzą schody. Drzwi do wejścia głównego znajdują się po prawej stronie po pokonaniu schodów z poręczą. Drzwi otwierane są na zewnątrz, umożliwiając bezkolizyjne wejście. Następnie, należy pokonać kolejne schody i w odległości około 1 metra znajdują się dwuskrzydłowe drzwi otwierane automatycznie. Po ich przekroczeniu, w drugim  pokoju po lewej stronie (pokój nr 11) znajduje się Biuro Obsługi Interesanta, gdzie można uzyskać informację i pomoc w zakresie obsługi w Urzędzie Miasta Wałcz.

Do budynku B prowadzą 3 wejścia, jedno główne od strony ul. Kilińszczaków, drugie od strony dziedzińca, które jest rzadziej użytkowane przez Interesantów oraz trzecie wejście– dźwig osobowy (winda). Do wejścia głównego od strony Kilińszczaków oraz od strony dziedzińca prowadzą schody z poręczami.

Budynek A i B posiadają windy, które zapewniają dostęp do pomieszczeń Urzędu (nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej).

 

 

 

Opis Data Zmieniający Porównaj
Zmieniono artykuł
Data: 04-01-2024 13:46 Zmieniający: Przemysław Draus
04-01-2024 13:46 Przemysław Draus
Zmieniono artykuł
Data: 04-01-2024 13:44 Zmieniający: Przemysław Draus
04-01-2024 13:44 Przemysław Draus
Utworzono artykuł
Data: 04-01-2024 13:42 Zmieniający: Przemysław Draus
04-01-2024 13:42 Przemysław Draus