Urząd Miasta

Plik do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

Plik do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

 

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Wałcz, jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Wałcz (przedszkola, szkoły podstawowe, Żłobek Miejski) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do skorzystania z:
1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy;
3. środków wspierających komunikowanie się tj. poczty elektronicznej, przesyłania faksów.
Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do właściwego w sprawie organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu, co do zasady, w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.
Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:
    * osobiście – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz, pokój 7 (budynek A)
    * pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                   
    * telefonicznie na numer: (67) 258 44 71
    * przesyłając faks na numer: (67) 258 26 18
Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:
   1. imię i nazwisko
   2. adres zamieszkania
   3. numer PESEL
   4. numer telefonu kontaktowego

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w Urzędzie Miasta oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

    * polski język migowy (PJM);
    * system językowo-migowy (SJM);
    * sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Formularz dostępny poniżej w zakładce "Załączniki"

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

 

Plik do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

 

Pliki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

 

Podkategorie

Godziny przyjęć Interesantów:
poniedziałek - piątek     7.30 - 15.30, z poniższymi wyjątkami :

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja Urzędu