W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Wałcz, jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Wałcz (przedszkola, szkoły podstawowe, Żłobek Miejski) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do skorzystania z:
1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy;
3. środków wspierających komunikowanie się tj. poczty elektronicznej, przesyłania faksów.
Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do właściwego w sprawie organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu, co do zasady, w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.
Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:
    * osobiście – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz, pokój 7 (budynek A)
    * pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                   
    * telefonicznie na numer: (67) 258 44 71
    * przesyłając faks na numer: (67) 258 26 18
Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:
   1. imię i nazwisko
   2. adres zamieszkania
   3. numer PESEL
   4. numer telefonu kontaktowego

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w Urzędzie Miasta oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

    * polski język migowy (PJM);
    * system językowo-migowy (SJM);
    * sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Formularz dostępny poniżej w zakładce "Załączniki"

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz doc 51.50 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 kwiecień 2020 16:19 Przemysław Draus