Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Redakcja

  • Redaktor główny:
    Mirosław Gardziński
    mgardzinski@umwalcz.pl
    tel: +48 67 258 44 71 wew. 33
    fax: +48 67 258 26 18
  • Pozostali redaktorzy

 

Maciej Żebrowski

Telefon (+48 67) 258-23-52
Faks (+48 67) 258-26-18

e-mail: kontakt[at]umwalcz.pl
 
Kompetencje
Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Miasta określone przepisami prawa.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
a) przygotowanie projektów uchwał Rady,
b) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,
c) gospodarowanie mieniem komunalnym,
d) wykonywanie budżetu,
e) informowanie mieszkańców o założeniach projektów uchwał i budżetu, o kierunkach polityki    społeczno-gospodarczej Miasta i wykorzystywania środków budżetowych,
f) prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem, zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę,
g) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych ogłaszanych przez Miasto,
h) zatrudnianie i zwalnianie kierowników komunalnych jednostek organizacyjnych,
i) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości
prawnej, pozostających w strukturze Miasta, pełnomocnictwa do zarządzania mieniem
tych jednostek,
j) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Miasta,
k) wykonywanie zadań, zleconych, określonych innymi przepisami i zadań przyjętych od administracji rządowej w formie porozumienia.
Przyjęcia interesantów

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 14:00 – do 15:45, po uprzednim zapisaniu się w Kancelarii Ogólnej (p. 7 - parter) lub telefonicznie pod numerem 067 258 44 71 w. 14.

 

Opis Data Zmieniający Porównaj
Zmieniono artykuł
Data: 03-12-2020 11:58 Zmieniający: Przemysław Draus
03-12-2020 11:58 Przemysław Draus