Tytuł Opublikowano Odsłony
Rozporządzenie nr 18/21 Wojewody Zachodniopomorskiego 15 czerwiec 2021 Odsłon: 9
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 24.06.2021 r. (czwartek) godz. 16.00 15 czerwiec 2021 Odsłon: 4
Posiedzenie Komisji Budżetu w dniu 23.06.2021 r. (środa) g. 16:00 15 czerwiec 2021 Odsłon: 5
Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 22.06.2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 15 czerwiec 2021 Odsłon: 7
Obwieszczenie o XXXVII sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 15.30 15 czerwiec 2021 Odsłon: 18
Protokół nr 23/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11.03.2021 r. 15 czerwiec 2021 Odsłon: 2
Zapytanie nr 76 (dot. działek zlokalizowanych na os. Moje Marzenie) 15 czerwiec 2021 Odsłon: 8
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 15.06.2021 r. godz. 8.30 15 czerwiec 2021 Odsłon: 3
Prowadzenie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej lokalnej łączącej ul. Gen. W. Andersa z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (etap III - odcinek od km ok. 0+320 do ul. gen. W. Andersa ) wraz z b 11 czerwiec 2021 Odsłon: 16
Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 22 10 czerwiec 2021 Odsłon: 8
Przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: E. Plater 20 w Wałczu (28,10 m2) 10 czerwiec 2021 Odsłon: 4
Budowa ulicy Połczyńskiej 08 czerwiec 2021 Odsłon: 87
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10.06.2021 r. (czwartek) godz. 16:00 08 czerwiec 2021 Odsłon: 18
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod prowadzenie innej działalności (ptasi bufet) 08 czerwiec 2021 Odsłon: 16
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogródki letnie, piwne, kawiarnie 08 czerwiec 2021 Odsłon: 14
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe (ul. Żabia) 07 czerwiec 2021 Odsłon: 16
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie. 02 czerwiec 2021 Odsłon: 358
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie. 02 czerwiec 2021 Odsłon: 376
Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wiat przystankowych do istniejącej sieci oświetlenia drogowego 02 czerwiec 2021 Odsłon: 404
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Wałcz dotycząca zgłaszania się Mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2020 rok 02 czerwiec 2021 Odsłon: 429
Raport o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2020 rok 02 czerwiec 2021 Odsłon: 413
Wynik naboru na stanowisko: Podinspektor ds Organizacyjnych (kancelaria) 02 czerwiec 2021 Odsłon: 106
Wynik naboru na stanowisko: Inspektor ds Planowania Przestrzennego 02 czerwiec 2021 Odsłon: 61
Protokół nr 25/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7.04.2021 r. 02 czerwiec 2021 Odsłon: 36
Oświadczenia majątkowe - Radni Miasta Wałcz (2021 rok) 31 maj 2021 Odsłon: 71
Budowa drogi gminnej lokalnej łączącej ul. Gen. W. Andersa z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (etap III - odcinek od km ok. 0+320 do ul. gen. W. Andersa ) wraz z budową skrzyżowania z ul. W. Andersa (drogą wojewódzką nr 178) w Wałczu 31 maj 2021 Odsłon: 157
Plac zabaw na rogu ulic 1 Maja i Kościuszki - projekt 31 maj 2021 Odsłon: 43
„Rekultywacja wysypiska śmieci w Wałczu” – etap III” 31 maj 2021 Odsłon: 40
„Przebudowa ul. 1 Maja – dojazd do posesji 99A”, obejmująca działki nr: 1293, 1295, 1243, obręb miasto Wałcz. 28 maj 2021 Odsłon: 51
Wykaz głosowań z XXXVI sesji Rady Miasta Wałcz, która odbyła się w dniu 25 maja 2021 roku 28 maj 2021 Odsłon: 40
Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 28 maj 2021 Odsłon: 20
Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku 28 maj 2021 Odsłon: 25
Żłobek Miejski w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 53
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 27
Urząd Miasta Wałcz ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 32
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 23
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 25
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 19
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 15
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 14
Publiczne Przedszkole nr 9 w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 18
Publiczne Przedszkole nr 8 w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 14
Publiczne Przedszkole nr 6 w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 20
Publiczne Przedszkole nr 5 w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 21
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ( 2020 r.) 26 maj 2021 Odsłon: 23
Sprawozdanie za 2020 rok 26 maj 2021 Odsłon: 42
Wykaz lokalu użytkowego - wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ul. E. Plater 20 w Wałczu o pow. 28,10 m2 w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu. 25 maj 2021 Odsłon: 59
Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy 21 maj 2021 Odsłon: 398
ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SPRAWIE ZWALCZANIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORAZ WPROWADZENIA MINIMALNYCH ZASAD BIOASEKURACJI 21 maj 2021 Odsłon: 31