Tytuł Opublikowano Odsłony
Wykonanie projektu przebudowy/remontu mostów oraz przepustów na ulicy: Pożarnej, Lipowej, Rzecznej, Bankowej, Sportowej, na terenie miasta Wałcz wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 17 wrzesień 2021 Odsłon: 9
Interpelacja nr 55 (dot. miejsc parkingowych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 5) 16 wrzesień 2021 Odsłon: 12
Interpelacja nr 54 (dot. wywozu odpadów komunalnych) 16 wrzesień 2021 Odsłon: 9
Interpelacja nr 53 (dot. dzierżawy działki drogowej w rejonie ul. Kołobrzeskiej) 16 wrzesień 2021 Odsłon: 9
Interpelacja nr 52 (dot. zabezpieczenia przeciwpożarowego w Mieście Wałcz) 16 wrzesień 2021 Odsłon: 7
Burmistrz Miasta Wałcz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ENEA Operator Sp. z o.o. (budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV) 16 wrzesień 2021 Odsłon: 8
Wykonanie przeglądu jednorocznego stanu technicznego oraz instalacji dla budynków A i B Urzędu Miasta Wałcz oraz budynków użyteczności publicznej przy ul. Sądowej 9 w Wałczu 15 wrzesień 2021 Odsłon: 27
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 16.09.2021 r. (czwartek) godz. 16.00 13 wrzesień 2021 Odsłon: 9
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, odwodnieniem jezdni w ciągu ulicy Miłej oraz wykonaniem chodnika w ciągu ul. Miłej i Harcerskiej w Wałczu 10 wrzesień 2021 Odsłon: 51
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców ul. Chopina i ul. Kaszubska 10 wrzesień 2021 Odsłon: 26
Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 10 wrzesień 2021 Odsłon: 19
Burmistrz Miasta Wałcz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Miejskiej Wałcz 10 wrzesień 2021 Odsłon: 23
Protokół nr 26/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 22.07.2021 r. 10 wrzesień 2021 Odsłon: 20
Protokół nr 25/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 28.06.2021 r. 10 wrzesień 2021 Odsłon: 8
Protokół nr 24/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 10.06.2021 r. 10 wrzesień 2021 Odsłon: 9
Obwieszczenie o XL sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 21 września 2021 roku o godz. 15.30 09 wrzesień 2021 Odsłon: 38
Posiedzenie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 2.09.2021 r. (czwartek) godz. 9.00 08 wrzesień 2021 Odsłon: 18
Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 14.09.2021 r. (wtorek) o godz. 15.30 08 wrzesień 2021 Odsłon: 24
Posiedzenie Komisji Budżetu w dniu 15.09.2021 r. (środa) g. 16:00 08 wrzesień 2021 Odsłon: 30
Protokół nr 24/21 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Promocji Rady Miasta Wałcz, które odbyło się w dniu 22.06.2021 roku 08 wrzesień 2021 Odsłon: 12
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16.09.2021 r. godz. 15:00 08 wrzesień 2021 Odsłon: 11
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 03 wrzesień 2021 Odsłon: 39
BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH: PODINSPEKTOR DS. SPOŁECZNYCH 03 wrzesień 2021 Odsłon: 389
Wykonanie projektu przebudowy/ remontu mostów oraz przepustów na ulicy: Pożarnej, Lipowej, Rzecznej, Bankowej, Sportowej, na terenie miasta Wałcz wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 02 wrzesień 2021 Odsłon: 84
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie na terenie miasta Wałcz 02 wrzesień 2021 Odsłon: 12
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30.08.2021 r. (poniedziałek) godz. 14:00 26 sierpień 2021 Odsłon: 22
Obwieszczenie o nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 26 sierpnia 2021 roku o godz. 10.00 24 sierpień 2021 Odsłon: 57
Ogłoszenie końcowe wyników otwartego konkursu w zakresie podniesienia poziomu wyszkolenia drużyny seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż koszalińska klasa okręgowa. 24 sierpień 2021 Odsłon: 28
Wynik naboru na stanowisko: Inspektor ds. Społecznych 23 sierpień 2021 Odsłon: 149
Oferta w trybie art. 19 a / Edukacja kulturalna - Współczesna kultura muzyczna Ukrainy 18 sierpień 2021 Odsłon: 22
Oferta w trybie art. 19 a / Wycieczka do Karpacza 18 sierpień 2021 Odsłon: 20
2. Przedmiot zamówienia:Zapytanie ofertowe na: Remont filaru podpierającego schody na dach budynku MOSiR, oraz remont pomieszczeń sanitarnych w budynku MOSiR 16 sierpień 2021 Odsłon: 74
Zasady dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wałcz oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach. 13 sierpień 2021 Odsłon: 30
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: bieżącej konserwacji sieci telefonicznej Libra PLATAN dla Urzędu Miasta Wałcz 12 sierpień 2021 Odsłon: 47
Stypendium szkolne 06 sierpień 2021 Odsłon: 101
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości działki nr : 5654/164, 5654/166, 5654/168 os. Filmowe w Wałczu – przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 05 sierpień 2021 Odsłon: 289
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości działki nr 5659/13 ul. Kołobrzeska teren Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Wałcz. Działka przeznaczona pod produkcję, składy, magazyny. 02 sierpień 2021 Odsłon: 82
Oświadczenia majątkowe - Spółki Miejskie, Zakład Budżetowy (2021 rok) 02 sierpień 2021 Odsłon: 60
Oświadczenia majątkowe - Przedszkola i Żłobek (2021 rok) 02 sierpień 2021 Odsłon: 76
Oświadczenia majątkowe - Kultura i Sport (2021 rok) 02 sierpień 2021 Odsłon: 45
Oświadczenia majątkowe - Pomoc społeczna, profilaktyka (2021 rok) 02 sierpień 2021 Odsłon: 41
Oświadczenia majątkowe - Szkoły (2021 rok) 02 sierpień 2021 Odsłon: 32
Oświadczenia majątkowe - Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (2021 rok) 02 sierpień 2021 Odsłon: 100
Oświadczenia majątkowe - Kierownictwo Urzędu (2021 rok) 02 sierpień 2021 Odsłon: 105
Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego: ul. Wojska Polskiego nr 32/7 30 lipiec 2021 Odsłon: 122
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - Informacja 28 lipiec 2021 Odsłon: 43
Petycja ws. zbadania zgodności z prawem działań Burmistrza Miasta Wałcz w przedmiocie zagospodarowania mienia Gminy Miejskiej Wałcz. 28 lipiec 2021 Odsłon: 68
BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH: INSPEKTOR DS. SPOŁECZNYCH 26 lipiec 2021 Odsłon: 950
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu” 23 lipiec 2021 Odsłon: 78
Wynik naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Organizacyjnych (sekretariat) 23 lipiec 2021 Odsłon: 255