Tytuł Opublikowano Odsłony
Świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ dla Urzędu Miasta Wałcz 24 styczeń 2022 Odsłon: 6
Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu: podniesienie poziomu wyszkolenia drużyny seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż koszalińska klasa okręgowa 21 styczeń 2022 Odsłon: 19
Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu 21 styczeń 2022 Odsłon: 58
BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU 21 styczeń 2022 Odsłon: 108
BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR DS. INFORMATYKI 21 styczeń 2022 Odsłon: 74
Przebudowa ulicy Żyznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 20 styczeń 2022 Odsłon: 33
Konserwacja sygnalizacji świetlnej drogowej 20 styczeń 2022 Odsłon: 22
Protokół nr 28/21 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Promocji Rady Miasta Wałcz, które odbyło się w dniu 13.12.2021 roku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 20 styczeń 2022 Odsłon: 2
Protokół nr 27/21 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Promocji Rady Miasta Wałcz, które odbyło się w dniu 22.11.2021 roku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 20 styczeń 2022 Odsłon: 5
Protokół nr 26/21 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Promocji Rady Miasta Wałcz, które odbyło się w dniu 19.10.2021 roku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 20 styczeń 2022 Odsłon: 1
Odpowiedź do zapytania nr 80 – Bogusława Towalewska 19 styczeń 2022 Odsłon: 19
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego 19 styczeń 2022 Odsłon: 41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Wałcz oraz określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku 19 styczeń 2022 Odsłon: 4
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wydaniu decyzji nr 4P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 18 styczeń 2022 Odsłon: 6
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19P/2021 wydaną dla Gminy Miejskiej Wałcz 18 styczeń 2022 Odsłon: 8
Wykaz imiennych głosowań z nadzwyczajnej XLVII sesji Rady Miasta Wałcz, która odbyła się 12 stycznia 2022 r. 18 styczeń 2022 Odsłon: 8
„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby organów Gminy Miejskiej Wałcz oraz Urzędu Miasta Wałcz w okresie od 01.02.2022 do 31.12.2023” 17 styczeń 2022 Odsłon: 25
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wydaniu decyzji nr 29P/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Enea Operator Sp. z o.o. 17 styczeń 2022 Odsłon: 11
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wydaniu decyzji nr 2P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Enea Operator Sp. z o.o 17 styczeń 2022 Odsłon: 11
Interpelacja nr 58 (dot. obowiązków wynikających z art. 24h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) 17 styczeń 2022 Odsłon: 15
Plan zamówień publicznych na rok 2022 14 styczeń 2022 Odsłon: 24
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wydaniu decyzji nr 3P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Enea Operator Sp. z o.o 14 styczeń 2022 Odsłon: 11
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 14 styczeń 2022 Odsłon: 49
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 19.01.2022 r. (środa) g. 16:00 14 styczeń 2022 Odsłon: 12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie działek na os. Filmowym w Wałczu pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, działki nr 5654/184, 5654/186, 5654/188, 5654/194 14 styczeń 2022 Odsłon: 86
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie działek na os. Filmowym w Wałczu pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, działki nr 5654/170, 5654/172, 5654/174. 14 styczeń 2022 Odsłon: 54
Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o pow. 26,70 m2 położony w Wałczu przy ulicy Kilińszczaków 37a/l.użyt. 13 styczeń 2022 Odsłon: 13
Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem garażu w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o pow. 18,53 m2 położony w Wałczu przy ulicy Kościuszki 13 styczeń 2022 Odsłon: 15
Obwieszczenie o nadzwyczajnej XLVII sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 8.00 11 styczeń 2022 Odsłon: 29
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wszcześciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o 11 styczeń 2022 Odsłon: 6
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wydaniu decyzji nr 1P/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Miejskiej Wałcz 11 styczeń 2022 Odsłon: 6
Zapytanie nr 80 (dot. wycinki drzew) 10 styczeń 2022 Odsłon: 8
Zapytanie ofertowe - bieżące utrzymanie nawierchni dróg oraz bieżące naparawy 05 styczeń 2022 Odsłon: 45
Wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Wałcz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Wałcz- ul. Wronia 05 styczeń 2022 Odsłon: 74
Wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Wałcz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Wałcz - ul. Ogniowa 05 styczeń 2022 Odsłon: 50
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 05 styczeń 2022 Odsłon: 24
Odpowiedź na interpelację nr 57 – Piotr Romanowski 03 styczeń 2022 Odsłon: 27
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 5.01.2022 r. (środa) godz. 13:00 03 styczeń 2022 Odsłon: 17
Petycja ws. budowy miejsc parkingowych na osiedlu Dolne Miasto w Wałczu. 03 styczeń 2022 Odsłon: 26
Wykaz imiennych głosowań z XLVI sesji Rady Miasta Wałcz w dniach 17 i 29 grudnia 2021 r. 30 grudzień 2021 Odsłon: 30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - działka nr 5658/7 ul. Przemysłowa SSSE 30 grudzień 2021 Odsłon: 30
Przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o pow. 46,53 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 61/l.u. nr 2 w Wałczu 29 grudzień 2021 Odsłon: 18
Budżet, wykonanie oraz zmiany (2022 r.) 28 grudzień 2021 Odsłon: 98
Świadczenie usług BHP i PPOŻ. 23 grudzień 2021 Odsłon: 75
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Zaułek Chełmiński z przyległymi ulicami – projekt” 23 grudzień 2021 Odsłon: 45
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „ul. Kołobrzeska 54, 54a – projekt” 23 grudzień 2021 Odsłon: 51
Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2022 rok 23 grudzień 2021 Odsłon: 52
Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży w roku 2022 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2022 rok 23 grudzień 2021 Odsłon: 64
Wykonanie renowacji nawierzchni poliuretanowej użytkowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu, ul. Aleja Tysiąclecia 19 i na ul. Sądowej 9 w Wałczu 22 grudzień 2021 Odsłon: 185
Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 21 grudzień 2021 Odsłon: 14