Tytuł Opublikowano Odsłony
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 04 październik 2022 Odsłon: 16
Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład) 03 październik 2022 Odsłon: 53
budowa dwóch budynków garażowych na terenie części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 4501/4 Plac Polski w Wałczu 03 październik 2022 Odsłon: 14
USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z TERENU MIASTA WAŁCZ DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - trzecie postępowanie na część 7, 10 i 11 03 październik 2022 Odsłon: 24
BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. KOMUNIKACJI I MARKETINGU 30 wrzesień 2022 Odsłon: 233
BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI 30 wrzesień 2022 Odsłon: 196
BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 30 wrzesień 2022 Odsłon: 124
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a 29 wrzesień 2022 Odsłon: 34
Protokół nr 35/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniach 12 i 18.05.2022 r 29 wrzesień 2022 Odsłon: 20
Zarządzenie nr 0050.1.141.2022 z dnia 21 września 2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (...) 28 wrzesień 2022 Odsłon: 37
Protokół nr 42/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 31.08.2022 r 28 wrzesień 2022 Odsłon: 35
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców 27 wrzesień 2022 Odsłon: 31
Rozporządzenie Nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 27 wrzesień 2022 Odsłon: 24
Petycja ws. remontu chodników na ulicy Kruczej w Wałczu 23 wrzesień 2022 Odsłon: 29
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem ul. Sądowa 23 wrzesień 2022 Odsłon: 30
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia ul. Wronia 23 wrzesień 2022 Odsłon: 49
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości: nr 2201, 2202 i 2203 położonych przy ul. Chrząstkowo w Wałczu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz 23 wrzesień 2022 Odsłon: 168
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 5480 położonej przy ul. Morzyce w Wałczu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wałcz 23 wrzesień 2022 Odsłon: 183
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego ul. Okrężna 23 wrzesień 2022 Odsłon: 29
ogłoszenie o I przetargu na zbycie działek na terenie SSSE ul. Kołobrzeska - dz. nr 5658/27, 5658/25, 5658/23 23 wrzesień 2022 Odsłon: 71
Odpowiedź do zapytania nr 85 – Krzysztof Piotrowski 22 wrzesień 2022 Odsłon: 74
Ogłoszenie drugiego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 32 w Wałczu 22 wrzesień 2022 Odsłon: 49
Ogłoszenie o I przetargu na zbycie działki nr 132/54 22 wrzesień 2022 Odsłon: 72
Odpowiedź do zapytania nr 84 – Bogusława Towalewska 22 wrzesień 2022 Odsłon: 44
Protokół oraz wykaz imiennych głosowań z LVIII sesji Rady Miasta Wałcz, która odbyła się 30 sierpnia i 5 września 2022 r. 20 wrzesień 2022 Odsłon: 56
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27.09.2022 (wtorek) o godz. 8.00 19 wrzesień 2022 Odsłon: 26
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 22.09.2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 15 wrzesień 2022 Odsłon: 38
Posiedzenie Komisji Budżetu w dniu 21.09.2022 r. (środa) o godz. 16.00 15 wrzesień 2022 Odsłon: 50
Obwieszczenie o LIX sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 27 września 2022 roku o godz. 15:00 15 wrzesień 2022 Odsłon: 116
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 20.09.2022 r. (wtorek) godz. 14.00 15 wrzesień 2022 Odsłon: 47
Wynik naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji 15 wrzesień 2022 Odsłon: 131
Zapytanie nr 85 (dot. funkcjonowania budynku przy ulicy Sądowej 9) 09 wrzesień 2022 Odsłon: 45
Zapytanie nr 84 (dot. procedury powołania Prezesa Zarządu TBS Sp. z o. o.) 09 wrzesień 2022 Odsłon: 46
Petycja ws. realizacji remontu Chrząstkowa 07 wrzesień 2022 Odsłon: 50
Petycja ws. realizacji remontu ulicy Wilczej 07 wrzesień 2022 Odsłon: 52
Posiedzenie Komisji Skarg w dniu 8.09.2022 r 07 wrzesień 2022 Odsłon: 34
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych przy ulicy E. Plater 20 w Wałczu, 06 wrzesień 2022 Odsłon: 32
Wykaz dróg publicznych Gminy Miejskiej Wałcz (Miasto Wałcz) 05 wrzesień 2022 Odsłon: 209
Protokół nr 41/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15.06.2022 r 05 wrzesień 2022 Odsłon: 38
„USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z TERENU MIASTA WAŁCZ DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – trasa do Piły” 02 wrzesień 2022 Odsłon: 98
Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami z terenu miasta Wałcz do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - drugie postępowanie 01 wrzesień 2022 Odsłon: 135
Posiedzenie Komisja Budżetu i Gospodarki w dniu 5.09.2022 r. (poniedziałek) godz. 15.30 01 wrzesień 2022 Odsłon: 34
Protokół nr 33/22 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Wałcz, które odbyło się w dniu 21.06.2022 roku 26 sierpień 2022 Odsłon: 39
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 31.08.2022 r. godz. 10:00 26 sierpień 2022 Odsłon: 41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej 26 sierpień 2022 Odsłon: 40
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i seniorów 25 sierpień 2022 Odsłon: 53
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 25 sierpień 2022 Odsłon: 47
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie na terenie miasta Wałcz 25 sierpień 2022 Odsłon: 53
Protokół kontroli – protokół kontroli kąpieliska „Plaża MOSiR Wałcz” na Jeziorze Zamkowym 24 sierpień 2022 Odsłon: 41
Protokół kontroli – protokół kontroli kąpieliska „Plaża na Zamkowym” na Jeziorze Zamkowym 24 sierpień 2022 Odsłon: 41