Tytuł Opublikowano Odsłony
Oświadczenia majątkowe za 2023 rok 23 maj 2024 Odsłon: 18
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ W SPRAWIE OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW O DOTACJE CELOWE DLA ROD 21 maj 2024 Odsłon: 19
Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych 21 maj 2024 Odsłon: 27
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 11/2024 z dnia 16 maja 2024 r 21 maj 2024 Odsłon: 12
Burmistrz Miasta Wałcz podaję do wiadomości, że w dniu 15 maja 2024 r. wydana została Decyzja Nr 35/2024 o warunkach zabudowy ZPŚ.6730.31.2024 20 maj 2024 Odsłon: 11
Burmistrz Miasta Wałcz podaję do wiadomości, że w dniu 15 maja 2024 r. wydana została Decyzja Nr 35/2024 o warunkach zabudowy ZPŚ.6730.30.2024 20 maj 2024 Odsłon: 11
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod prowadzenie innej działalności gospodarczej 20 maj 2024 Odsłon: 5
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ogrody przydomowe przy ul Chłodnej 20 maj 2024 Odsłon: 2
Przedmiot petycji: Petycja ws. dotacji dla dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach niepublicznych oraz u opiekunów dziennych 20 maj 2024 Odsłon: 11
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 23.05.2024 r 15 maj 2024 Odsłon: 17
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miasta w dniu 22.05.2024 r. 15 maj 2024 Odsłon: 31
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) godz. 14.00 15 maj 2024 Odsłon: 14
Obwieszczenie o II sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 28 maja 2024 roku o godz. 14:00 15 maj 2024 Odsłon: 52
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16.05.2024 15 maj 2024 Odsłon: 19
wykaz imiennych głosowań Radnych podczas I sesji Rady Miasta Wałcz w dniach 7 i 9 maja 2024 roku 15 maj 2024 Odsłon: 14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczongo nr dz. geod. 1053/11, przy ul. Ciasnej. 10 maj 2024 Odsłon: 45
Wykaz działek przeznaczonych do użyczenia z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej 10 maj 2024 Odsłon: 23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 09 maja 2024 . o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego w rejonie ulic: Orlej, Pocztowej i Sądowej 09 maj 2024 Odsłon: 26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy w ŚDS 08 maj 2024 Odsłon: 122
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na os. Filmowym 07 maj 2024 Odsłon: 184
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. J. Słowackiego 07 maj 2024 Odsłon: 160
Postanowienie nr 1003/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miasta Wałcz 29 kwiecień 2024 Odsłon: 97
Budżet, wykonanie oraz zmiany (2024 r.) 29 kwiecień 2024 Odsłon: 41
Gmina Miejska Wałcz Łączne sprawozdanie finansowe (2023r.) 29 kwiecień 2024 Odsłon: 24
Żłobek Miejski w Wałczu (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 15
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 16
Urząd Miasta Wałcz (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 17
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 13
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałczu (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 16
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałczu (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 11
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 12
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 9
Publiczne przedszkole nr 9 w Wałczu (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 12
Publiczne przedszkole nr 8 w Wałczu (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 10
Publiczne Przedszkole nr 6 w Wałczu (2023 r.) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 11
Publiczne Przedszkole nr 5 w Wałczu (2023) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 9
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu (2023) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 11
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu (2023) 26 kwiecień 2024 Odsłon: 12
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Wałcz za 2023 rok 26 kwiecień 2024 Odsłon: 14
Konkurs na stanowisko dyrektora PP nr 9 w Wałczu 26 kwiecień 2024 Odsłon: 172
Konkurs na stanowisko dyrektora PP nr 8 w Wałczu 26 kwiecień 2024 Odsłon: 102
Konkurs na stanowisko dyrektora PP nr 6 w Wałczu 26 kwiecień 2024 Odsłon: 104
Konkurs na stanowisko dyrektora PP nr 5 w Wałczu 26 kwiecień 2024 Odsłon: 109
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu 26 kwiecień 2024 Odsłon: 140
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok 25 kwiecień 2024 Odsłon: 14
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 25 kwiecień 2024 Odsłon: 34
Informacja dotycząca zmiany miejsca głosowania oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania − wybory do Parlamentu Europejskiego 24 kwiecień 2024 Odsłon: 51
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz 24 kwiecień 2024 Odsłon: 17
Przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. nr geod. 5654/190 os. Filmowe 23 kwiecień 2024 Odsłon: 336
Wniosek o dofinasowanie - Azbest 2024 17 kwiecień 2024 Odsłon: 20