Tytuł Opublikowano Odsłony
Protokół Kontroli Skatepark 02 czerwiec 2023 Odsłon: 6
Zorganizowania wypoczynku letniego w formie półkolonii profilaktycznych w miejscowości Wałcz ( na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu) , w ramach 5 turnusów , dla 150 dzieci z terenu miasta Wałcz 02 czerwiec 2023 Odsłon: 8
Raport o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2022 rok 01 czerwiec 2023 Odsłon: 11
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds Komunalnych 01 czerwiec 2023 Odsłon: 30
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszy Referent ds. Informatyki 01 czerwiec 2023 Odsłon: 25
wykaz imiennych głosowań Radnych podczas LXXII sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 30 maja 2023 r. 31 maj 2023 Odsłon: 11
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych 31 maj 2023 Odsłon: 10
Budżet, wykonanie oraz zmiany (2023 r.) 31 maj 2023 Odsłon: 14
Przebudowa i budowa drogi do ŚDS i MOPS w Wałczu i Budowa ul. Pomorskiej w Wałczu 31 maj 2023 Odsłon: 28
Zapytanie nr 94 (dot. braku publikacji informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz) 31 maj 2023 Odsłon: 10
Zapytanie nr 93 (dot. gospodarowania mieniem przy ul. Plac Polski) 31 maj 2023 Odsłon: 9
Protokół nr 70/23 z nadzwyczajnej uroczystej LXX sesji Rady Miasta Wałcz, która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2023 r. 31 maj 2023 Odsłon: 4
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o zawiadomieniu z art. 10kpa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 31 maj 2023 Odsłon: 4
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 30 maj 2023 Odsłon: 13
Wojewoda Zachodniopomorski informuję o wydaniu decyzji nr 27/2023 z dnia 25.05.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 30 maj 2023 Odsłon: 11
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds Gospodarki Gruntami 30 maj 2023 Odsłon: 75
Burmistrz Miasta Wałcz podaję do wiadomości, że w dniu 23 maja 2023 r. wydane została postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy 29 maj 2023 Odsłon: 17
Protokół 39-23 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 20.04.2023 r. 29 maj 2023 Odsłon: 3
Protokół 38-22 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23.03.2023 r. 29 maj 2023 Odsłon: 4
Protokół nr 37-23 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 16.02.2023 r. 29 maj 2023 Odsłon: 1
Protokół nr 36-22 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 15.12.2022 r. 29 maj 2023 Odsłon: 4
Protokół nr 50-23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20.04.2023 r. 25 maj 2023 Odsłon: 5
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 24 maj 2023 Odsłon: 54
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod prowadzenie innej działalności gospodarczej dz. 4856_1, 4499_5, 4825_7 24 maj 2023 Odsłon: 16
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogrody przydomowe 24 maj 2023 Odsłon: 8
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod prowadzenie innej działalności gospodarczej dz. 4487_2 24 maj 2023 Odsłon: 13
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 23 maj 2023 Odsłon: 17
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25.05.2023 r 22 maj 2023 Odsłon: 10
OGŁOSZENIE PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - dz 207 na 4 22 maj 2023 Odsłon: 78
Klauzule RODO 22 maj 2023 Odsłon: 18
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 25.05.2023 r. 17 maj 2023 Odsłon: 32
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 24.05.2023 r. 17 maj 2023 Odsłon: 52
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 23.05.2023 r. (wtorek) godz. 13.00 17 maj 2023 Odsłon: 27
Rewitalizacja nabrzeża j. Zamkowego na wysokości bloków DM17 - DM26 17 maj 2023 Odsłon: 83
Obwieszczenie o LXXII sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 30 maja 2023 roku o godz. 14:00 17 maj 2023 Odsłon: 78
Wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Wałcz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 5654/190 i 5654/192 16 maj 2023 Odsłon: 73
Sprzedaż końcowa rządowego węgla 15 maj 2023 Odsłon: 40
"Przebudowa i rozbudowa ul. Tęczowej, ul. Bankowej, ul. Robotniczej i Placu Zesłańców Sybiru w Wałczu wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 12 maj 2023 Odsłon: 112
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy Referent ds. Informatyki 10 maj 2023 Odsłon: 168
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds Zamówień Publicznych 09 maj 2023 Odsłon: 168
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds Inwestcyji 09 maj 2023 Odsłon: 118
Protokół nr 40/23 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Wałcz, które odbyło się w dniu 21.03.2023 roku 08 maj 2023 Odsłon: 38
Protokół nr 48-22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki 14.12.2022 r. 08 maj 2023 Odsłon: 35
Protokół nr 47-22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki w dniach 1, 6 i 7.12.2022 r. 08 maj 2023 Odsłon: 29
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds Komunalnych 05 maj 2023 Odsłon: 303
Sprawozdanie Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok 05 maj 2023 Odsłon: 24
Świadczenie usług ratownictwa wodnego związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się na terenie kąpielisk (Plaża MOSiR Wałcz, Plaża nad Zamkowym) 04 maj 2023 Odsłon: 73
Sprawozdanie za 2022 rok 02 maj 2023 Odsłon: 34
Dostawa miasteczek rowerowych w ramach projektu pn.: „Doposażenie Szkół Podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz w zakresie edukacji komunikacyjnej” 27 kwiecień 2023 Odsłon: 102
Protokół oraz wykaz imiennych głosowań Radnych podczas LXXI sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 25 kwietnia 2023 r 27 kwiecień 2023 Odsłon: 55