Tytuł Opublikowano Odsłony
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy gen. L. Okulickiego 26 w Wałczu 22 wrzesień 2023 Odsłon: 6
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz w dniu 25.09.2023 r 22 wrzesień 2023 Odsłon: 3
Ogłoszenie o przetargu - działka nr 1053/9 ul. Ciasna 21 wrzesień 2023 Odsłon: 12
Protokół nr 41-23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniach 17 i 18.04.2023 r. 20 wrzesień 2023 Odsłon: 11
Protokół nr 42-23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniach 31.08 i 4.09.2023 r 20 wrzesień 2023 Odsłon: 7
Sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy ul. Gen. Leopolda Okulickiego nr 20 m. 4 20 wrzesień 2023 Odsłon: 12
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców 20 wrzesień 2023 Odsłon: 7
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK CZYNSZU ZA LOKALE MIESZKALNE I POMIESZCZENIA TYMCZASOWE ORAZ ZA NAJEM SOCJALNY W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ 20 wrzesień 2023 Odsłon: 13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - obwieszczenie o wyłożeniu dokumentacji do publicznego wglądu 19 wrzesień 2023 Odsłon: 15
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wałcz w dniu 18.09.2023 r. 15 wrzesień 2023 Odsłon: 14
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Wałcz w dniu 21.09.2023 r. 14 wrzesień 2023 Odsłon: 20
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miasta Wałcz w dniu 20.09.2023 r. 14 wrzesień 2023 Odsłon: 25
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19.09.2023 r. (wtorek) godz. 15.00 14 wrzesień 2023 Odsłon: 14
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU z dnia 12 września 2023 r 14 wrzesień 2023 Odsłon: 17
Obwieszczenie o LXXV sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 26 września 2023 roku o godz. 14:30 14 wrzesień 2023 Odsłon: 30
Wykaz imiennych głosowań Radnych podczas nadzwyczajnej LXXIV sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 12 września 2023 r 14 wrzesień 2023 Odsłon: 17
Ogłoszenie o przetargu - drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 5654/190 przy ul. J. Słowackiego zabudowa mieszkalna jednorodzinna 11 wrzesień 2023 Odsłon: 59
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu przebudowy/remontu mostów oraz przepustów na ulicy: Pożarnej, Lipowej, Rzecznej, Bankowej, Sportowej na terenie miasta Wałcz 08 wrzesień 2023 Odsłon: 39
Obwieszczenie o nadzwyczajnej LXXIV sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 12 września 2023 roku o godz. 9:00 08 wrzesień 2023 Odsłon: 62
Szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa, obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 06 wrzesień 2023 Odsłon: 35
Ocena prawidłowości wykonania zadania pod nazwą „Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu 04 wrzesień 2023 Odsłon: 30
Protokół kontroli – kontrola okresowa Straży Miejskiej w Wałczu 31 sierpień 2023 Odsłon: 35
Posiedzenie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 31.08.2023 r. godz. 10.00 30 sierpień 2023 Odsłon: 22
WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP / REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W DNIU 15.10.2023 R. 30 sierpień 2023 Odsłon: 234
Protokół nr 53-23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 27 i 28.06.2023 r. 29 sierpień 2023 Odsłon: 21
Protokół nr 52-23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20.06.2023 r. 29 sierpień 2023 Odsłon: 15
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ulicy Kilińszczaków 24/l.u. nr 2 w Wałczu 29 sierpień 2023 Odsłon: 22
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz w dniu 29.08.2023 r 25 sierpień 2023 Odsłon: 23
Oferta w trybie art. 19 a Wałcz miastem żołnierzy 25 sierpień 2023 Odsłon: 27
Ogłoszenie o przetargu - teren SSSE ul. Budowlanych - produkcja, magazyny, usługa 25 sierpień 2023 Odsłon: 65
Oferta w trybie art. 19 a III Wałeckie Dni Seniora 25 sierpień 2023 Odsłon: 15
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na „Wykonanie prac modernizacyjnych oraz rozbudowę systemu monitoringu miejskiego” 22 sierpień 2023 Odsłon: 73
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na "Dostawa i montaż (wymiana starego na nowy) modułu wind w windzie osobowej w budynku A UM Wałcz" dla potrzeb projektu pn.: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA WAŁCZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI” 21 sierpień 2023 Odsłon: 29
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i pięcioletnich (rozszerzonych) dróg, założenie książki drogi ul. Jana Matejki, uzupełnienie książki drogi ul. Wileńskiej - sięgacz oraz fotorejestracji reklam zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz 18 sierpień 2023 Odsłon: 73
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 17 sierpień 2023 Odsłon: 33
Protokół kontroli kąpieliska "Plaża na Zamkowym" 17 sierpień 2023 Odsłon: 22
Protokół kontroli – kontrola placu zabaw, piaskownicy i siłowni plenerowych 17 sierpień 2023 Odsłon: 22
Wystąpienie pokontrolne sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wpieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej 16 sierpień 2023 Odsłon: 22
Wystąpienie pokontrolne - Realizacja dochodów własnych przez wybrane gminy 16 sierpień 2023 Odsłon: 24
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na przygotowanie materiałów informacyjnych w języku migowym 14 sierpień 2023 Odsłon: 49
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu pętli indukcyjnej do montażu nad blatem z mikrofonem standardowym dla potrzeb projektu pn.: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA WAŁCZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI” 11 sierpień 2023 Odsłon: 52
Wykaz nieruchomości do zbycia dz. nr 214/3 ul. Kołobrzeska 11 sierpień 2023 Odsłon: 87
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na "Projekt, wykonanie, dostawę i montaż 4 tablic informacyjno–nawigacyjnych przy wejściu i na parterach budynków A i B Urzędu Miasta Wałcz" dla potrzeb projektu pn.: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA 11 sierpień 2023 Odsłon: 37
[UNIEWAŻNIONO] Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na "Dostarczenie i montaż (wymiana starego na nowy) modułu wind w windzie osobowej w budynku A UM Wałcz" dla potrzeb projektu pn.: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA WAŁCZ 11 sierpień 2023 Odsłon: 30
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na "Projekt, wykonanie, dostawę i montaż tabliczek informacyjno-nawigacyjnych przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoj w alfabecie Braille’a i kodem QR" 11 sierpień 2023 Odsłon: 38
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na "Zakup i dostawę 4 sztuk ramek do podpisu" dla potrzeb projektu pn.: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA WAŁCZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI” 11 sierpień 2023 Odsłon: 27
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na "Zakup i dostawę 4 sztuk lup optycznych" dla potrzeb projektu pn.: "DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA WAŁCZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI" 11 sierpień 2023 Odsłon: 37
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na „Wymianę drzwi wahadłowych otwieranych ręcznie na drzwi otwierane mechanicznie” dla potrzeb projektu pn.: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA WAŁCZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI” 10 sierpień 2023 Odsłon: 30
Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert na Projekt, wykonanie, dostawę i montaż dwóch tyflomap dla potrzeb projektu pn.: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA WAŁCZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI” 10 sierpień 2023 Odsłon: 31
Szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa, obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 10 sierpień 2023 Odsłon: 44