Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta, które odbędzie się w dniu 20.04.2021 roku (wtorek) o godz. 15.30.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Opinie na temat przedłożonych projektów uchwał:
 2. Przygotowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych do sezonu letniego 2021 r.
 3. Informacja z realizacji działań w zakresie promocji Miasta Wałcz w 2020 r.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 5. Stwierdzenie quorum.
 6. Otwarcie posiedzenia.
  1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Miejskiej Wałcz,
  2. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Wałcz oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku,
  3. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.
 7. Sprawy bieżące i wolne głosy.
 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.   

                                                                    

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji  Oświaty (…)
/-/ Anna Korzeniewska

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15 kwiecień 2021 13:24 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 21 kwiecień 2021 10:00 Przemysław Draus