Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta, które
odbędzie się w dniu 23.05.2023 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta
Wałcz, Plac Wolności 1, sala numer 109.


PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2022.
 5. Przygotowanie miasta do letniego sezonu turystycznego 2023.
 6. Opinie na temat przedłożonych projektów uchwał:
    1) w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
  publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,

    2) w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2023 r.,

    3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata
  2023 2031.

 7. Sprawy bieżące i wolne głosy.
 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Marek Giłka

 

 

 

Pliki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki".

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17 maj 2023 15:39 Patryk Romanowski