Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 25.01.2021 roku (poniedziałek) o godz. 14.30

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
4.    Omówienie skargi na Burmistrza Miasta.
5.    Omówienie petycji mieszkańców osiedla Chrząskowo.
6.    Omówienie petycji mieszkańców osiedla Stefana Batorego.
7.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8.    Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg (…)

     /-/   Bartosz Ćmiel

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 styczeń 2021 14:52 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:23 Mirosław Gardziński