Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 4.03.2021 roku (czwartek) o godz. 15.30. Na podstawie
art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
  4. Przyjęcie protokołu nr 23/21 z posiedzenia Komisji w dniu 28.01.2021 r.
  5. Omówienie Projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji projektu „Nadwaga nie pomaga”.
  6. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Miasta w 2020 roku.
  7. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatkowania środków publicznych w Wałeckim Centrum Kultury.
  8. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie wykonywania przez Burmistrza Miasta Wałcz nadzoru właścicielskiego w Zakładzie Komunikacji Miejskiej.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej

/-/ Bożena Terefenko

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 marzec 2021 11:32 Przemysław Draus