Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 28.01.2021 roku (czwartek) o godz. 16.00. Na podstawie
art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
4.    Przyjęcie protokołu nr 22/20 z posiedzenia Komisji w dniu 26.11.2020 r.
5.    Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta Wałcz w 2020 roku.
6.    Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji projektu „Nadwaga nie pomaga”.
7.    Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji
          Rewizyjnej

  /-/ Bożena Terefenko

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 08:29 Mirosław Gardziński