Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu w dniu 2.02.2023 roku (czwartek) o godz. 12.00.  Na podstawie uchwały nr 2/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia.
  • Stwierdzenie quorum.
  • Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
  • Przyjęcie protokołu nr 45/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.12.2022 r.
  • Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta Wałcz w 2022 roku.
  • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.
  • Sprawy bieżące.
  • Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej

/-/ Tadeusz Gnojewski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 31 styczeń 2023 12:39 Mirosław Gardziński