Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie protokołu nr 44/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.10.2022 r.
5. Omówienie projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie ożywienia społeczno-kulturalnego obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz.
7. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

/-/ Tadeusz Gnojewski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 05 grudzień 2022 13:52 Mirosław Gardziński