Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 9.11.2021 roku (wtorek) o godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
  4. Przyjęcie protokołu nr 31/21 z posiedzenia Komisji w dniu 21.10.2021 r.
  5. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr VIII/XLIII/379/21 Rady Miasta Wałcz.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Tadeusz Gnojewski

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 07 listopad 2021 23:27 Przemysław Draus