Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 21.10.2021 roku (czwartek) o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Wałcz,
w sali nr 109.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie protokołu nr 30/21 z posiedzenia Komisji w dniu 7.10.2021 r.
5. Omówienie projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli finansowej w zakresie ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacji i sposobu użytkowania samochodów służbowych w latach 2020 – 2021.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

  • .

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej

 Tadeusz Gnojewski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 październik 2021 13:18 Mirosław Gardziński