Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 16.09.2021 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Wałcz,
w sali nr 103.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie protokołu nr 28/21 z posiedzenia Komisji w dniu 8.07.2021 r.
5. Omówienie projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

/-/ Tadeusz Gnojewski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 wrzesień 2021 13:44 Mirosław Gardziński