Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 8.07.2021 roku (czwartek) o godz. 15.00. Na podstawie
art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia.
  • Stwierdzenie quorum.
  • Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
  • Przyjęcie protokołu nr 27/21 z posiedzenia Komisji w dniu 15.06.2021 r.
  • Omówienie Projektu Wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie wykonywania przez Burmistrza Miasta Wałcz nadzoru właścicielskiego w Zakładzie Komunikacji Miejskiej.
  • Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.
  • Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli finansowej w zakresie ryczałtów za użytkownie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacji i sposobu użytkowania samochodów służbowych w latach 2020 – 2021.
  • Sprawy bieżące.
  • Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji

Rewizyjnej

/-/ Bożena Terefenko

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 08 lipiec 2021 15:03 Łukasz Podgórski