Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 10.06.2021 roku (czwartek) o godz. 16.00

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Przyjęcie protokołu nr 23/21 z posiedzenia Komisji z dniu 11 marca 2021 r.
  5. Omówienie skargi na uchwałę nr VIII/XXXII/296/21 Rady Miasta Wałcz z dnia
    19 marca 2021 r.
  6. Omówienie wniosku o zmianę prawa miejscowego.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg (…)
/-/ Bartosz Ćmiel

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08 czerwiec 2021 07:42 Przemysław Draus