Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 30.08.2021 roku (poniedziałek) o godz. 14.00.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji:

a) nr 24/21 z dnia 10.06.2021

b) nr 25/21 z dnia 28.06.2021

c) nr 26/21 z dnia 22.07.2021

5. Omówienie wniosku o wykonanie parkingu.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg (…)

/-/ Halina Kuch

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 sierpień 2021 10:54 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 sierpień 2021 10:55 Mirosław Gardziński