Komisja Budżetu i Gospodarki

Skład osobowy komisji:

Towalewska Bogusława - Przewodnicząca Komisji
Minkowska Maria - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Gnojewski Tadeusz - Członek Komisji
Goszczyński Maciej - Członek Komisji
Ksepko Andrzej - Członek Komisji
Kuch Halina - Członek Komisji
Łakomy Paweł - Członek Komisji
Mikłaszewicz Alfred - Członek Komisji

Ogonowska Anna - Członek Komisji
Piotrowski Krzysztof - Członek Komisji
Romanowski Piotr - Członek Komisji
Ryder Zdzisław - Członek Komisji
Szalla Dariusz - Członek Komisji
Świątkowska Magdalena - Członek Komisji
Terefenko Bożena - Członek Komisji