Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Skład osobowy komisji:

Giłka Marek - Przewodniczący Komisji
Wojtanek Piotr- Zastępca Przewodniczącego Komisji
Ćmiel Bartosz - Członek Komisji
Korzeniewska Anna - Członek Komisji
Ksepko Andrzej - Członek Komisji

Łakomy Paweł - Członek Komisji
Mikłaszewicz Alfred - Członek Komisji
Minkowska Maria - Członek Komisji
Ogonowska Anna - Członek Komisji
Ryder Zdzisław - Członek Komisji
Towalewska Bogusława - Członek Komisji
Trojanowska Kamila - Członek Komisji