Komisja Spraw Społecznych

Skład osobowy komisji:

Romanowski Piotr- Przewodniczący Komisji
Wilczyńska Katarzyna- Zastępca Przewodniczącego Komisji
Ćmiel Bartosz- Członek Komisji
Kuch Halina- Członek Komisji
Łakomy Paweł- Członek Komisji
Piotrowski Krzysztof- Członek Komisji
Trojanowska Kamila- Członek Komisji
Maciej Goszczyński- Członek Komisji