Komisja Rewizyjna

Skład osobowy komisji:

Gnojewski Tadeusz - Przewodniczący Komisji
Ryder Zdzisław - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Giłka Marek - Członek Komisji
Korzeniewska Anna - Członek Komisji
Bogusława Towalewska - Członek Komisji
Szalla Dariusz - Członek Komisji