Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy komisji:

Kuch Halina - Przewodnicząca Komisji
Mikłaszewicz Alfred - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Giłka Marek - Członek Komisji
Świątkowska Magdalena - Członek Komisji
Terefenko Bożena - Członek Komisji
Wilczyńska Katarzyna - Członek Komisji
Wojtanek Piotr - Członek Komisji