OBWIESZCZENIE

 

RADA MIASTA WAŁCZ zawiadamia, że w dniu 8 sierpnia 2022 roku
o  godz. 16.00 odbędzie  się  NADZWYCZAJNA  LVII  SESJA  RADY  MIASTA  WAŁCZ z wykorzystaniem środków porozumiewania się
na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

 

 

         

1. OTWARCIE SESJI.

2. STWIERDZENIE QUORUM.

3. PODJĘCIE UCHWAŁ:

1)  zmieniająca uchwałę Nr VII/SXLIV/295/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz,

2) zmieniająca uchwałę Nr VII/SLIV/349/18 w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

4. ZAMKNIĘCIE SESJI.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

/-/ Krzysztof Piotrowski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 sierpień 2022 14:12 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 sierpień 2022 14:12 Mirosław Gardziński