Najem lokali/ listy osób uprawnionych

Zgodnie z § 16 ust. 7 uchwały Nr VIII/XXXII/282/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 16 lutego 2021 r. podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, stronie internetowej urzędu oraz poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie TBS Sp. z o.o. ul. Budowlanych 9 i na stronie internetowej Wynajmującego na okres 30 dni:

  1. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2022,
  2. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2022.
  3. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2023
  4. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2023
Tytuł Autor Odsłony
Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2023 Udostępniony przez: Mirosław Gardziński Odsłon: 177
Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2023 Udostępniony przez: Mirosław Gardziński Odsłon: 147
Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2022 Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 434
Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2022. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 343