Najem lokali/ listy osób uprawnionych

Zgodnie z § 16 ust. 7 uchwały Nr VIII/XXXII/282/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 16 lutego 2021 r. podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, stronie internetowej urzędu oraz poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie TBS Sp. z o.o. ul. Budowlanych 9 i na stronie internetowej Wynajmującego na okres 30 dni:

  1. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2022,
  2. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2022.
  3. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2023
  4. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2023
  5. listy osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2024
  6. listy osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2024
  7. listy osób niezakwalifikowanych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2024
  8. listy osób niezakwalifikowanych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2024

Tytuł Autor Odsłony
listy osób niezakwalifikowanych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2024 Udostępniony przez: Mirosław Gardziński Odsłon: 122
listy osób niezakwalifikowanych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2024 Udostępniony przez: Mirosław Gardziński Odsłon: 86
listy osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2024 Udostępniony przez: Mirosław Gardziński Odsłon: 113
listy osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2024 Udostępniony przez: Mirosław Gardziński Odsłon: 109
Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2022 Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 574
Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2022. Udostępniony przez: Przemysław Draus Odsłon: 407