Podatek od nieruchomości

Uchwała nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.  

Uchwała nr VII/sXXVI/162/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała NR VII/SXV/82/15 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR VII/SXVII/96/15 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr VII/SXVI/86/15 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwały nr VII/SXXVIII/195/16 Rady Miasta Wałcz z 27.12.2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miasta Wałcz - obowiązująca

Uchwała VII/SXXXIX/276/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (od 01.01.2018) 

Uchwała NR VIII/XLIII/371/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (od 01.01.2022 r.)

Podatek Rolny

okres obowiązywania:  

od  1.01.2023 do  31.12.2023

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023) - wynosi 74,05  zł za 1 dt.

 

2023 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

185,13 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

370,25 zł

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Mon. Pol. poz. 995).

okres obowiązywania:  


 

od  1.01.2022 do  31.12.2022

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022) - wynosi 61,48  zł za 1 dt.

 

2022 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

153,70 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

307,40 zł

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu.

 Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (Mon. Pol. poz. 951).

 


okres obowiązywania: 
od  1.01.2021 do  31.12.2021

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021) - wynosi 58,55 zł za 1 dt.

 

2021 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

146,375 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

292,75 zł

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu.
Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Mon. Pol. poz. 982).


okres obowiązywania: 
od  1.01.2020 do  31.12.2020

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020) - wynosi 58,46 zł za 1 dt.

 

2020 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

146,15 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

292,30 zł

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Mon. Pol. poz. 1017).


okres obowiązywania:  
od  1.01.2019 do  31.12.2019

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019) - 54,36 zł za 1 dt.

 

2019 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

135,90 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

271,80 zł

 podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) - art. 4, art. 6,
 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1004).

okres obowiązywania: 
od  1.01.2018 do  31.12.2018


Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018) - 52,49 zł za 1 dt.

 

2018 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

131,2250 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

262,45 zł

podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.) - art. 4, art. 6,
 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 958).

okres obowiązywania:  
od  1.01.2017 do  31.12.2017

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017) - 52,44 za 1 dt.

 

2017 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

131,10 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

262,20 zł


Podatek leśny 

okres obowiązywania:  

od  01.01.2023 do  31.12.2023

 • 71,0996 zł - za 1 ha lasu,
 • 35,5498 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody
  i parków narodowych (50% stawki)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosi 323,18 zł za 1 m3.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. (Mon. Pol. poz. 996).


okres obowiązywania:  

od  01.01.2022 do  31.12.2022

 • 46,6972 zł - za 1 ha lasu,
 • 23,3486 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody
  i parków narodowych (50% stawki)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1 m3.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. (Mon. Pol. poz. 950).


okres obowiązywania:  
od  1.01.2021 do  31.12.2021

 • 43,3048 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,6524 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody
  i parków narodowych (50% stawki)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynosi 196,84 zł za 1 m3.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (Mon. Pol. poz. 983). 


okres obowiązywania:  
od  1.01.2020 do  31.12.2020

 • 42,7328 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,3664 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody
  i parków narodowych

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi 194,24 zł za 1 m3.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. poz. 1018).


okres obowiązywania:  
od  1.01.2019 do  31.12.2019

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3.

 

2019 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

42,2356 zł

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.),
 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Mon. Pol. poz. 1005).

okres obowiązywania: 
od  1.01.2018 do  31.12.2018
 
Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m3.

 

2018 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

43,3532 zł

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.),
  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 963).

okres obowiązywania:  
od  1.01.2017 do  31.12.2017

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m3.

 

2017 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

42,022 zł

podstawa prawna:

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 996).

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 Uchwała nr VII/SXXIII/145/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (obowiązująca do dnia 31.12.2022 r.)

Uchwała nr VIII/LXIII/513/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (obowiązująca od dnia 01.01.2023 r.)

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:19 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 grudzień 2021 16:02 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 grudzień 2021 08:58 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 10:03 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 10:09 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 10:12 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 14:00 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 14:02 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 14:02 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 styczeń 2023 12:11 Przemysław Draus