Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr VIII/LXXVII/605/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 października 2023 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.01.2024 r.)

Uchwała nr VII/sXXVI/162/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała NR VII/SXV/82/15 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR VII/SXVII/96/15 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr VII/SXVI/86/15 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/SXLI/237/13 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwały nr VII/SXXVIII/195/16 Rady Miasta Wałcz z 27.12.2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miasta Wałcz - obowiązująca

Uchwała VII/SXXXIX/276/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (od 01.01.2018) 

Uchwała NR VIII/XLIII/371/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.)

Podatek Rolny

okres obowiązywania:  

od  1.01.2024 do  31.12.2024

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024) - wynosi 89,63 zł za 1 dt.

 

2024 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

224,075 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

448,15 zł

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (Mon. Pol. poz. 1129).

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku rolnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa


okres obowiązywania:  

od  1.01.2023 do  31.12.2023

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023) - wynosi 74,05  zł za 1 dt.

 

2023 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

185,13 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

370,25 zł

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Mon. Pol. poz. 995).

okres obowiązywania:  


 

od  1.01.2022 do  31.12.2022

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022) - wynosi 61,48  zł za 1 dt.

 

2022 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

153,70 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

307,40 zł

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu.

 Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (Mon. Pol. poz. 951).

 


okres obowiązywania: 
od  1.01.2021 do  31.12.2021

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021) - wynosi 58,55 zł za 1 dt.

 

2021 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

146,375 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

292,75 zł

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu.
Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Mon. Pol. poz. 982).


okres obowiązywania: 
od  1.01.2020 do  31.12.2020

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020) - wynosi 58,46 zł za 1 dt.

 

2020 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

146,15 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

292,30 zł

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Mon. Pol. poz. 1017).


okres obowiązywania:  
od  1.01.2019 do  31.12.2019

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019) - 54,36 zł za 1 dt.

 

2019 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

135,90 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

271,80 zł

 podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) - art. 4, art. 6,
 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1004).

 

Podatek leśny 

okres obowiązywania:  

od  01.01.2024 do  31.12.2024

 • 72,0346  zł - za 1 ha lasu,
 • 36,0173 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody
  i parków narodowych (50% stawki)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wynosi 327,43 zł za 1 m3.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (Mon. Pol. poz. 1130).

Stawka podatku leśnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku leśnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.


okres obowiązywania:  

od  01.01.2023 do  31.12.2023

 • 71,0996 zł - za 1 ha lasu,
 • 35,5498 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody
  i parków narodowych (50% stawki)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosi 323,18 zł za 1 m3.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. (Mon. Pol. poz. 996).


okres obowiązywania:  

od  01.01.2022 do  31.12.2022

 • 46,6972 zł - za 1 ha lasu,
 • 23,3486 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody
  i parków narodowych (50% stawki)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1 m3.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. (Mon. Pol. poz. 950).


okres obowiązywania:  
od  1.01.2021 do  31.12.2021

 • 43,3048 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,6524 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody
  i parków narodowych (50% stawki)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynosi 196,84 zł za 1 m3.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (Mon. Pol. poz. 983). 


okres obowiązywania:  
od  1.01.2020 do  31.12.2020

 • 42,7328 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,3664 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody
  i parków narodowych

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi 194,24 zł za 1 m3.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. poz. 1018).


okres obowiązywania:  
od  1.01.2019 do  31.12.2019

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3.

 

2019 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

42,2356 zł

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.),
 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Mon. Pol. poz. 1005).

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr VIII/LXXIX/615/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (obowiązuje od 01.01.2024 r.)

 Uchwała nr VII/SXXIII/145/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (obowiązująca do dnia 31.12.2022 r.)

Uchwała nr VIII/LXIII/513/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (obowiązująca od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:19 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 grudzień 2021 16:02 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 grudzień 2021 08:58 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 10:03 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 10:09 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 10:12 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 14:00 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 14:02 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 14:02 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 styczeń 2023 12:11 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 10:45 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 11:26 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 11:29 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 11:31 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 11:32 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 11:49 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 12:30 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 12:31 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 12:31 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 12:32 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 grudzień 2023 12:33 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 11:17 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 11:37 Przemysław Draus