WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT W 2020 R. UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 zł
(art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych)

I. Umorzenia

 1. MOSiR – 1.299,00 zł (ważny interes publiczny)
 2. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ – 21.823,00 zł (ważny interes publiczny)
 3. MOSiR – 4.676,00 zł (ważny interes publiczny)
 4. MOSiR – 3.897,00 zł (ważny interes publiczny)
 5. MOSiR – 22.878,90 zł (ważny interes publiczny)
 6. Wałeckie Centrum Kultury – 3.556,50 (ważny interes publiczny)
 7. Victoria Cymes Spółka z o.o. – 11.683,00 zł (ważny interes publiczny)
 8. ALBOR Sp. z o.o. S. K. – 3.428,00 zł (ważny interes publiczny)
 9. WTP L&S Grzegorz Lasocki Spółka Jawna – 573,00 (ważny interes publiczny)
 10. Stanisław Szajgin, Elżbieta Piwińska - 1.420,00 zł (ważny interes publiczny)
 11. Stanisław Szajgin, Elżbieta Piwińska - 1.704,80 zł (ważny interes publiczny)
 12. Elżbieta Kijak – 1.526,00 zł (ważny interes publiczny)
 13. Piotr Nawrocki - 1.078,00 zł (ważny interes publiczny)
 14. Romana Kwiatkowska – 2.973,00 zł (ważny interes publiczny)
 15. Elżbieta Kijak - 6.104,00 zł (ważny interes publiczny)
 16. Jan Kowalczyk – 1.222,00 zł (ważny interes publiczny)
 17. Romana Kwiatkowska – 2.229,50 zł (ważny interes publiczny)
 18. Transport Międzynarodowy Siedlisko S. Szajgin, E. Piwińska - 1.599,50 zł (ważny interes publiczny)
 19. Agnieszka Biesek – 2.989,66 zł (ważny interes podatnika)
 20. Piotr Ochocki – 4.482,85 zł (ważny interes podatnika)
 21. Piotr Sobota – 1.829,00 zł (ważny interes podatnika)
 22. Jan Kowalski – 1.648,08 zł (ważny interes podatnika)
 23. Elżbieta Zajda, Kokoszka Leopold – 3.223,87 zł (ważny interes podatnika)
 24. Agata Szczepaniec – 807,80 zł (ważny interes podatnika)
 25. Joanna Wojdyła– 962,04 zł (ważny interes podatnika)
 26. Mieczysław Saganowski – 1.359,47 zł (ważny interes podatnika)
 27. Andrzej Ostrowski – 848,33 zł (ważny interes podatnika)
 28. Wioletta Lewczuk – 729,88 zł (ważny interes podatnika)
 29. Łukasz Butryński – 897,87 zł (ważny interes podatnika)
 30. KS SPORT M. Kujawa, M. Krawczyk Sp. Jawna – 609,40 zł (ważny interes podatnika)

II. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty

 1. OZEN Spółka z o.o.
 2. Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
 3. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
 4. Wałeckie Centrum Kultury
 5. Albatros Aluminium Spółka z o.o.
 6. Żaneta Pielech
 7. Robert Katarzyński
 8. Stefania Ludwiczak
 9. Andrzej Ostrowski
 10. Dorota Zanoza-Hamiti
 11. Arkadiusz Grzegorzewski
 12. Alicja Szperkowska
 13. Grażyna Prokopowicz
 14. Agnieszka Krefta
 15. Iwona Przygocka
 16. Paweł Obertyn
 17. Emilia Piechut
 18. Marcin Satro
 19. Danuta Malinowska
 20. Justyna Gradzik
 21. Beata Nowicka
 22. Robert Orelik
 23. Zygmunt Biliński
 24. Tomasz Soliński
 25. Henryka Małaszkiewicz
 26. Emil Szałowicz
 27. Dorota Badera
 28. PW ARTMOT Kazimierz Jaroszewicz

III. Zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta

 1. BML Spółka z o.o.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 luty 2021 13:07 Przemysław Draus